Thanh tra tỉnh Đồng Tháp:

Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân

Thứ năm, 22/06/2023 10:24
(ThanhtraVietNam) - Đó là yêu cầu của lãnh đạo Thanh tra tỉnh Đồng Tháp trong việc thực hiện công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2023 với toàn thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh.

Biết lắng nghe, biết xin lỗi…

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong thời gian qua, lãnh đạo Thanh tra tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác dân vận; tuyên truyền đến tất cả công chức, người lao động các văn bản, nội dung liên quan đến công tác dân vận. Văn phòng, các Phòng, công chức, người lao động thực hiện tốt chỉ đạo của Thanh tra tỉnh; thường xuyên cập nhật, nghiên cứu thực hiện các văn bản, nội dung liên quan đến công tác dân vận, gắn với nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả việc thực hiện dân chủ; trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân; dân vận trong thực hiện dân chủ để lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; rà soát, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là một số vụ việc phức tạp, kéo dài; đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân bằng các hình thức phù hợp đạt hiệu quả cao. Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo Luật Tiếp cận thông tin.

Với phương châm mỗi công chức đều phải “Biết chào - biết cười - biết lắng nghe - biết hướng dẫn - biết cám ơn - biết xin lỗi”. Công dân, cơ quan, đơn vị đến liên hệ công việc, phản ánh đều được công chức tiếp công dân và công chức chuyên môn cơ quan đón tiếp niềm nở, hướng dẫn giải thích tận tình các giấy tờ, thủ tục; tạo sự gần gũi, thân thiện và hài lòng cho người dân khi đến liên hệ công việc.

Song song với đó, thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu xây dựng và thực hiện tốt văn hoá công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm công chức vi phạm pháp luật.

leftcenterrightdel
Công đoàn phối hợp với Chi đoàn Thanh tra tỉnh tổ chức trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Hào, huyện Tháp Mười, ĐT (Ảnh: TTT.ĐT) 

Ngoài ra, thực hiện phong trào thi đua Quyết định số 15/QĐ-TTr ngày 24/01/2022 ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động Thanh tra tỉnh Đồng Tháp. Thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”; thi đua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân biết và đồng tình thực hiện theo những chủ trương, chính sách đã đề ra. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng chính quyền.

Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu

Để thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh yêu cầu, triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác dân vận đến năm 2025; các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; UBND tỉnh thực hiện công tác dân vận năm 2023.

Đồng thời, quán triệt, cập nhật kiến thức nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức của cơ quan, trong thực hiện công tác dân vận; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện hiệu quả đồng bộ Chương trình phòng, chống dịch Covid-19, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu. Xây dựng và thực hiện tốt văn hoá công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” ngày càng lan tỏa, khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu, xa dân.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2023); bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo Luật Tiếp cận thông tin; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, tăng cường công khai, đối thoại tiếp công dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu, tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; phong trào thi đua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh”.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra