"Vắc xin" cho thanh thiếu nhi chống tin giả, xấu độc trên không gian mạng

Thứ ba, 08/03/2022 23:00
(ThanhtraVietNam) – Chính phủ mới ban hành Quyết định 311/QĐ-TTg về việc tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích cực thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thực trạng về tin giả, tin xấu độc

Thời gian gần đây nhiều Hội thảo chuyên đề, Hội thảo khoa học xoay quanh chủ đề, nội dung về vai trò của tổ chức Đoàn trong việc phòng, chống tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng. Trong đó, nhiều tham luận của các nhà khoa học, các đoàn viên, thanh niên ở các tỉnh, thành Đoàn, cơ sở Đoàn... thể hiện các góc nhìn khác nhau nhận diện các hình thức, biểu hiện, dấu hiệu của tin giả, tin trên mạng xã hội cũng như âm mưu, thủ đoạn, mục đích đằng sau đó và đánh giá tác động của nó đến tâm lý, thái độ, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của thanh niên Việt Nam thời gian gần đây; một số cơ sở đoàn đã chia sẻ kinh nghiệm hay, những mô hình tốt cũng như giải pháp, kiến nghị hiệu quả trong phòng, chống tin giả, xấu độc trên không gian mạng trong thời gian tới...

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, mặt tích cực là thành tựu văn minh của loài người trong kỷ nguyên kỹ thuật số hiện nay, song, không gian mạng cũng tồn tại những yếu tố làm tăng tính dễ tổn thương của giới trẻ trước những rủi ro và nguy hại, bao gồm sử dụng sai, xâm phạm thông tin cá nhân, truy cập vào nội dung độc hại, xâm hại trực tuyến… Những điều đó đã ảnh hưởng lớn đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi hiện nay.

Trên thực tế, tình trạng tin giả, tin sai sự thật có chiều hướng gia tăng về số lượng và hoạt động ngày càng phức tạp. Có nơi, có lúc còn trở nên báo động. Nguy hiểm hơn, khi các đối tượng thanh thiếu niên chưa được trang bị cho mình "vắc xin" chống tin giả, xấu độc thì có thể thế lực thù địch lại lợi dụng chính mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật nhằm chống phá Đảng, chế độ, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Do đó, việc nhận thức đúng và tham gia phòng, chống tin giả, xấu, độc là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức Đoàn. 

leftcenterrightdel
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam tuyên truyền một số vấn đề trên không gian mạng cho các em học sinh. Ảnh: TTXVN

Chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin "xấu", "độc"

Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 5/3/2022 phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030”.

Mục tiêu chung của Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hoá, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hoá.

Hình thành và phát triển các kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông tin và các công cụ, phương tiện kỹ thuật trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng; chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin "xấu", "độc", tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích cực thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

"Phủ kín" Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, "trải rộng" tuyên truyền, định hướng cho thanh thiếu nhi

Chương trình phấn đấu đến năm 2025 trên 90% cán bộ đoàn, hội, đội, đoàn viên, hội viên và 80% thanh niên, thiếu niên được tuyên truyền và tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; đến năm 2030, đạt 100% và 90% các chỉ tiêu tương ứng.

Đến năm 2025, đạt trên 70% và đến năm 2030, phấn đấu đạt trên 90% thanh niên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động "Thanh niên Việt Nam".

Trong khi đó, Chương trình cũng phấn đấu đến năm 2025, đạt 90% cán bộ đoàn, hội, đội; 80% đoàn viên, hội viên, 70% thanh niên được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, hội nhập quốc tế trên không gian mạng; 70% thiếu niên, nhi đồng được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng; đến năm 2030 đạt 100%, trên 90% và trên 80% các chỉ tiêu tương ứng.

Đồng thời, đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt trên 95% các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ trung ương tới cơ sở thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin thống nhất.

Đến năm 2030, phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn, trường học, công sở các cấp có các kênh thông tin trên không gian mạng để kết nối, tập hợp, tương tác, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho thanh thiếu nhi….

Kiên trì nguyên tắc “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” tạo "vắc xin" cho thanh niên

Chương trình đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả; giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" trên không gian mạng; xây dựng, nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các kênh thông tin trên không gian mạng; xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng. Cùng với đó, tổ chức hiệu quả các hoạt động sử dụng không gian mạng để thu hút, tập hợp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; đào tạo, bồi dưỡng, kết nối đội ngũ cán bộ, chuyên gia, trí thức trẻ thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

Tại một Hội thảo mới diễn ra, lãnh đạo Trung ương Đoàn từng nhấn mạnh, thời gian tới, tổ chức Đoàn kiên trì và không ngừng đổi mới phương thức giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên; tận dụng tối đa tiện ích của internet, mạng xã hội trong giáo dục chính trị cho đoàn viên; cung cấp các kênh thông tin chính thống để thanh niên tìm kiếm, tra cứu thông tin và học tập; tạo các diễn đàn trao đổi, đối thoại với thanh niên. 

Kiên trì quan điểm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” thông qua việc tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội, để tin tốt át tin xấu, chuyện đẹp dẹp các chuyện bịa đặt do các thế lực thù địch phát tán, chia sẻ tạo dư luận và kêu gọi sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên. 

Như vậy, với việc phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030”, nhiều giải pháp đồng bộ được xác định với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, đặc biệt là vai trò của các cấp hội, cơ sở Đoàn trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng. Vấn đề mấu chốt là làm sao kiên trì quan điểm "Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu", lan tỏa "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" sẽ tạo ra được những "vắc xin" chống tin giả, tin xấu độc, tin tiêu cực cho thế hệ tương lai của đất nước.


Tràng An - Việt Anh

 

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra