Việt Nam là một trong những khuôn khổ hợp tác cam kết mở cửa thị trường hàng hóa mạnh mẽ nhất

Việt Nam là một trong những khuôn khổ hợp tác cam kết mở cửa thị trường hàng hóa mạnh mẽ nhất

(ThanhtraVietNam) – Tại Hội nghị truyền thông ASEAN mới diễn ra, các chuyên gia đánh giá, trong 27 năm qua, Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia hội nhập kinh tế ASEAN và cùng các nước thành viên ASEAN khác xây dựng nền móng quan trọng để hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Cho đến nay, Khu vực thương mại tự do ASEAN là một trong những khuôn khổ hợp tác mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường hàng hóa mạnh mẽ nhất.
Đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của người dân, doanh nghiệp
Đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của người dân, doanh nghiệp
(ThanhtraVietNam) - Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý thị trường bất động sản nhằm tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà...
Để người có công và gia đình thụ hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước
Để người có công và gia đình thụ hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước
(ThanhtraVietNam) - Một trong những trọng tâm của công tác thương binh, liệt sỹ và người có công trong thời gian tới là chính quyền...
Luận bàn về văn minh thương mại ở Việt Nam hiện nay
Luận bàn về văn minh thương mại ở Việt Nam hiện nay
(ThanhtraVietNam) - Đất nước chúng ta đã qua hơn 30 năm đổi mới, cả một chặng đường dài phát triển kinh tế, góp phần ổn định xã hội và đời sống của...