Chứng khoán SHS hoàn thành chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, chuẩn bị chia cổ phiếu tới 25%

Thứ tư, 29/06/2022 13:37
Ngày 02/06/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đã nhận được Công văn số 3383/UBCK-QLKD của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu SHS ra công chúng năm 2022 của SHS. Theo đó, SHS hoàn thành chào bán cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ từ 3.252,6 tỷ đồng lên 6.505,3 tỷ đồng.

 Tính đến Quý I/2022, tổng tài sản của SHS đạt 11.775 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Tổng doanh thu hoạt động của SHS đạt 685 tỷ đồng, tăng trưởng 15,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận đạt 411 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Đó là sự nỗ lực lớn lao đáng ghi nhận của Ban Tổng Giám đốc cũng như tập thể cán bộ nhân viên SHS.

leftcenterrightdel
 

Mục tiêu bứt phá mạnh mẽ năm 2022

Vượt qua nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, năm 2021, SHS đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả tích cực. Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục trong lịch sử hoạt động với tổng doanh thu đạt được 2.899,8 tỷ đồng, tăng 60,3% so với năm 2020 và tương ứng 153,7% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của SHS đạt 1.752,9 tỷ đồng, tăng 86,7% so với năm 2020 và đạt 233,3% kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua. Tỷ lệ an toàn tài chính của SHS là 386,62% so với 347,93% của năm 2020. Các hoạt động nghiệp vụ của SHS như hoạt động đầu tư, hoạt động môi giới, dịch vụ tài chính, hoạt động tư vấn, hoạt động quản lý nguồn vốn đều ghi nhận sự tăng trưởng tích cực.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đã thông qua kế hoạch năm 2022 với tổng doanh thu 3.428,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 2.025,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 18,2% và 15,6% so với mức thực hiện rất cao của năm 2021. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên cơ sở đánh giá thị trường chứng khoán năm 2022 với những diễn biến khó lường, có cơ hội song cũng có nhiều thách thức.

SHS định hướng phát triển bền vững, chú trọng vào các nghiệp vụ mà Công ty có thế mạnh như môi giới và dịch vụ tài chính, hoạt động Tư vấn và Bảo lãnh phát hành, hoạt động đầu tư,…  Công ty sẽ nâng cấp, cải thiện phần mềm giao dịch với nhiều tính năng nổi bật, đem lại sự thuận tiện và lợi ích cho nhà đầu tư trong quá trình giao dịch. SHS sẽ đẩy nhanh quá trình triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cung cấp sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm.

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Với kết quả kinh doanh tích cực của năm 2021, Hội đồng quản trị SHS đã ban hành Quyết định số 32-2022/QĐ-HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 18% bằng cổ phiếu. Đồng thời, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 7%, nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty. Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá là 1.626,3 tỷ đồng. Theo đó, tổng vốn điều lệ của SHS sau khi phát hành sẽ tăng lên hơn 8.100 tỷ đồng. Dự kiến, SHS sẽ phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua hồ sơ Báo cáo phát hành.

Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT SHS nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, SHS sẽ tập trung đẩy mạnh ba yếu tố quan trọng là hệ thống công nghệ thông tin, môi giới và văn hóa doanh nghiệp nhằm tiếp tục củng cố và đẩy mạnh vị thế của SHS trên thị trường”./.

TTTT
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra