Long An: Chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quảng cáo

Thứ ba, 06/09/2022 09:00
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian qua, công tác quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo, quyền tác giả và các quyền liên quan đã được các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương tại tỉnh Long An triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.
leftcenterrightdel
Lượng chức năng kiểm tra tại một  cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke - Ảnh: I.T.N

Xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động quảng cáo

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đối với một số hoạt động vẫn còn bộc lộ những tồn tại, bất cập như: Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke chưa chấp hành nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ, còn để xảy ra mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về phòng chống cháy nổ, đặc biệt tình trạng sử dụng ma túy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke có chiều hướng diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến môi trường văn hóa lành mạnh, gây bức xúc trong dư luận xã hội; một số đơn vị, tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật nhưng không thông báo bằng văn bản về nội dung chương trình biểu diễn đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định, tổ chức biểu diễn nghệ thuật và quảng cáo chương trình biểu diễn không đúng với nội dung đã được chấp thuận; quảng cáo rao vặt, phát tờ rơi nơi công cộng; quảng cáo bằng loa phóng thanh gắn với phương tiện giao thông và các phương tiện di động khác tại nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn gây mất trật tự an toàn giao thông và an toàn xã hội; việc xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo còn khó khăn, nhất là đối với quảng cáo tấm lớn,…

Để chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm và khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, góp phần đưa các hoạt động trên đi vào nền nếp, lành mạnh, đúng định hướng, chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Theo đó, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 2019/BVHTTDL-NTBD ngày 10/6/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ theo quy định về thủ tục hành chính; bảo đảm các hoạt động được thực hiện phù hợp với tình hình an ninh chính trị, thực tiễn văn hóa - xã hội tại địa phương và theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và các quy định pháp có liên quan, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo về hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn theo thẩm quyền. Thực hiện kịp thời việc tiếp nhận và giải quyết đối với thông báo biểu diễn nghệ thuật của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP về hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Thẩm định kiểm soát chặt chẽ nội dung các chương trình biểu diễn nghệ thuật thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương; yêu cầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân loại bỏ những chương trình, tiết mục có nội dung, hình thức vi phạm quy định cấm tại Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức đến tận cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, các điểm hát với nhau. Chú trọng kiểm tra và xử lý vi phạm về hoạt động quá giờ, âm thanh phòng hát, các điểm hát với nhau vượt quá quy định cho phép, vi phạm các quy định về sử dụng lao động; sai phạm trong lắp, đặt biển hiệu, bảng quảng cáo của cơ sở karaoke gây khó khăn cho công tác phòng cháy, chữa cháy; việc sử dụng trái phép ma túy, tệ nạn xã hội.

Đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng cấp huyện, Đội kiểm tra liên ngành văn hóa, thông tin và tê nạn xã hội cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tại thời điểm các đơn vị tổ chức biểu diễn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quá trình biểu diễn theo quy định của pháp luật.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Đối với lĩnh vực quảng cáo, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát địa bàn, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh xử lý các trường hợp thực hiện quảng cáo, viết đặt biển hiệu sai quy định; yêu cầu tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo trên địa bàn chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ xảy ra; yêu cầu tổ chức cá nhân có bảng quảng cáo trên địa bàn kiểm tra, rà soát và có biện pháp sửa chữa, gia cố, chằng chống đảm bảo cho công trình quảng cáo an toàn trước mùa mưa bão; tháo gỡ hoặc thay thế mới các nội sung sản phẩm quảng cáo bị hư hỏng. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra hình thức quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn hoặc hoạt động quảng cáo trên các phương tiện tại địa bàn, nhất là nội dung quảng cáo sử dụng hình ảnh bản đồ, Quốc kỳ, Quốc huy, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Bên cạnh đó, củng cố, kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về văn hóa, thông tin và tệ nạn xã hội cấp huyện để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thường xuyên, chặt chẽ, khắc phục các hạn chế trong công tác này thời gian qua. Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trên.

Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát nội dung thực hiện các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã được chấp thuận, cấp phép; áp dụng biện pháp quản lý hành chính theo quy định nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường văn hóa lành mạnh./.

Việt Anh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra