Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Đứng trước bối cảnh và yêu cầu của thực tiễn cách mạng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hoá toàn quốc năm 2023
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hoá toàn quốc năm 2023
Nhân dịp Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hoá toàn quốc năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng....
Triển khai nhiều cuộc thanh tra chuyên ngành, kịp thời phát hiện, xử phạt hành vi vi phạm
Triển khai nhiều cuộc thanh tra chuyên ngành, kịp thời phát hiện, xử phạt hành vi vi phạm
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được phê duyệt, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã triển...
Xử phạt vi phạm hành chính gần 3 tỷ đồng lĩnh vực văn hóa, thể thao, quảng cáo
Xử phạt vi phạm hành chính gần 3 tỷ đồng lĩnh vực văn hóa, thể thao, quảng cáo
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được phê duyệt, 6 tháng đầu năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí...