“Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thứ ba, 29/03/2022 15:05
(ThanhtraVietNam) – Đây là cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức phát động vào tháng 4/2022, nhằm góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân thông qua các hoạt động văn hóa ở cơ sở.

Kế hoạch cuộc thi mới được Bộ VHTTDL ban hành kèm theo Quyết định 680/QĐ-BVHTTDL ngày 25/3/2022 của Bộ trưởng VHTTDL.

Theo kế hoạch, tháng 4/2022 cuộc thi sẽ được phát động; từ tháng 5/2022 - tháng 9/2022 tổ chức Cuộc thi và nhận bài thi chậm nhất là ngày 30/9/2022. Dự kiến, tháng 11/2022 trao thưởng Cuộc thi nhân ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2022.

Mục đích của cuộc thi nhằm tuyên truyền, vận động sự tham gia của mọi cá nhân, tổ chức trên toàn quốc tham gia vào công tác PBGDPL; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân thông qua các hoạt động văn hóa ở cơ sở.

leftcenterrightdel
Khu trưng bày, tuyên truyền tác hại về ma túy tại huyện Ba Vì, Hà Nội - Một cách làm tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân tại cơ sở. Ảnh: T.A

Đồng thời, tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả đang được triển khai trong thực tiễn hoặc có thể áp dụng hiệu quả vào thực tiễn; khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi.

Theo yêu cầu của Ban tổ chức, Cuộc thi cần đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thu hút đông đảo các cá nhân, tổ chức trên toàn quốc tham gia; đảm bảo chủ động, linh hoạt, thích ứng, kiểm soát an toàn dịch COVID-19. Các sáng kiến, mô hình PBGDPL phải có tính khả thi, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Vụ Pháp chế, Bộ VHTTDL có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại kế hoạch; hướng dẫn tổ chức, tổng kết Cuộc thi; nghiên cứu, hướng dẫn triển khai, nhân rộng các sáng kiến, giải pháp, mô hình PBGDPL có hiệu quả sau Cuộc thi.

Sở VHTTDL; Sở VHTT; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch có trách nhiệm phối hợp phổ biến, thông tin; chỉ đạo, hướng dẫn và động viên, khuyến khích, huy động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia Cuộc thi.

Tràng An

 

Tràng An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra