Bà Rịa - Vũng Tàu: Chính quyền số góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã hội

Thứ hai, 04/12/2023 20:58
(ThanhtraVietnam) - Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Để thực hiện Chiến lược phát triển này, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch dựa trên 04 quan điểm, đó là:

Thứ nhất, huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực và chú trọng công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của toàn xã hội trong xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Chính quyền điện tử vào năm 2023 và hình thành Chính quyền số vào năm 2025;

Thứ hai, ứng dụng công nghệ số và dữ liệu số để cải tiến, thay đổi quy trình tác nghiệp của cơ quan nhà nước nhằm đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, người dân với cơ quan nhà nước. Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo quan trọng trong phát triển Chính quyền điện tử; đảm bảo công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính;

Thứ ba, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông thành hạ tầng số một cách tập trung, thống nhất, ổn định, linh hoạt; phát triển ứng dụng, dịch vụ mới theo hướng dùng chung; hạ tầng số, nền tảng số đảm bảo khả năng sử dụng dữ liệu số và các công cụ phân tích thông minh để kịp thời đưa ra các quyết sách chính xác trong hoạt động quản lý nhà nước; cung cấp các dịch vụ số phục vụ người dân và doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu đổi mới, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh;

Thứ tư, triển khai quyết liệt, đồng bộ với sự vào cuộc của các cấp, các ngành; đồng thời phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện và xác định rõ lộ trình, thời gian hoàn thành, nguồn lực thực hiện đối với từng nhiệm vụ.

Theo đó, tầm nhìn đến năm 2030 là xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số nhằm nâng caochất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân vàdoanh nghiệp ngày càng tốt hơn, nhanh hơn, thuận lợi hơn, đảm bảo người dân cóthể tiếp cận, sử dụng dịch vụ mọi lúc, mọi nơi dựa trên nhiều phương tiện khác nhau;người dân, doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào hoạt động của cơ quan nhà nướcđể cùng tạo ra giá trị, lợi ích, sự hài lòng, niềm tin và đồng thuận xã hội.

Đến năm 2030, Bà Rịa - Vũng Tàu cơ bản hoàn thiện Chính quyền số; góp phần đổi mới phương thức làm việc, hoạt động quản lý, điều hành; tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; công khai, minh bạch các hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên môi trường số được bảo đảm an toàn thông tin mạng; nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

leftcenterrightdel
 Cổng dịch vụ công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ xã hội

 Mục tiêu Chiến lược là đến năm 2025 hình thành Chính quyền số, cung cấp các dịch vụ số phục vụ người dân và doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu đổi mới, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đủ điều kiện được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, khi sử dụng được điền sẵn dữ liệu mà người dùng đã cung cấp trước đó theo thỏa thuận, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.

Phấn đấu trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa. Phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt 98%.

Cùng với đó, tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, rút ngắn thời gian giải quyết đối với ít nhất 40% thủ tục hành chính, trong đó thời gian rút ngắn của từng thủ tục hành chính phải giảm từ 45 - 50% thời gian giải quyết so với thời gian quy định của Bộ thủ tục hành chính.

Huy động rộng rãi sự tham gia của xã hội

Đến năm 2025, Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến có 100% cơ quan nhà nước của tỉnh tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Ngoài ra, tối thiểu 50% dịch vụ công mới của cơ quan nhà nước có sự tham gia cung cấp của doanh nghiệp hoặc tổ chức ngoài nhà nước.

Duy trì, vận hành Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đảm bảo hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có khả năng tương tác thuận tiện, trực tuyến với cơ quan nhà nước trong các hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ dựa trên các nền tảng công nghệ số.

Vận hành tối ưu các hoạt động của cơ quan nhà nước

Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đảm bảo 100% cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 24/7 bất cứ lúc nào; 100% công chức được gắn định danh số trong xử lý công việc. Tiếp đó, 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật.

Tỉnh cũng phấn đấu 90% hồ sơ công việc ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Đảm bảo 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính nhà nước được cập nhật trên Hệ thống thông tin Báo cáo của tỉnh (LRIS) và kết nối, chia sẻ dữ liệu số với Hệ thống thông tin Báo cáo của Chính phủ, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; 100% hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.

Duy trì, vận hành Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung của tỉnh có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.

Phấn đấu trên 30% hoạt động kiểm tra hành chính định kỳ của cơ quan quản lý nhà nước đối với đối tượng quản lý được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Đồng thời, 100% cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 50% CBCCVC được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số.

Phấn đấu đến năm 2030, Bà Rịa - Vũng Tàu cơ bản hoàn thiện Chính quyền số; góp phần đổi mới phương thức làm việc, hoạt động quản lý, điều hành; tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; công khai, minh bạch các hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên môi trường số được bảo đảm an toàn thông tin mạng; nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã hội

Để đạt mục tiêu này, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề ra một loạt các tiêu chí cụ thể như sau:

Một là, mỗi người dân có danh tính số kèm theo QR code, tiến tới đều có điện thoại thông minh. Mỗi hộ gia đình có địa chỉ số, có khả năng truy cập Internet cáp quang băng rộng.

Hai là, mỗi người dân đều được sống trong môi trường bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và có quyền riêng tư cá nhân trong môi trường số được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Ba là, mỗi người dân đều có hồ sơ số về sức khỏe cá nhân. Mỗi trạm y tế xã đều triển khai hoạt động quản lý trạm y tế xã trên môi trường số. Mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đều triển khai tư vấn khám, chữa bệnh từ xa dựa trên nhu cầu thực tế.

Mỗi bệnh viện, trung tâm y tế đều triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, tiến tới ứng dụng đơn thuốc điện tử. Công khai giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá khám chữa bệnh.

Bốn là, mỗi học sinh, sinh viên đều có hồ sơ số về việc học tập cá nhân. Mỗi cơ sở đào tạo đều triển khai hoạt động quản lý dạy và học trên môi trường số. Triển khai thanh toán học phí không dùng tiền mặt, học liệu số. Triển khai đại học số, thay đổi mô hình dạy và học để tối ưu hóa vận hành các cơ sở đào tạo đại học, tối ưu hóa trải nghiệm học tập của sinh viên và khuyến khích các mô hình đào tạo mới.

Năm là, mỗi người nông dân đều có khả năng truy cập, khai thác, sử dụng hiệu quả nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp, nền tảng truy xuất nguồn gốc, giảm sự phụ thuộc vào các khâu trung gian từ sản xuất, phân phối đến người tiêu dùng.

Sáu là, mỗi người dân ở độ tuổi lao động đều có khả năng tiếp cận cơ hội việc làm. Mỗi người dân đều có khả năng tiếp cận các khóa học kỹ năng trực tuyến MOOC (Massive Open Online Course) được cá nhân hóa cho đối tượng người học và mở rộng ra toàn xã hội, bao gồm cả những khóa học cơ bản, góp phần nâng cao kỹ năng số của xã hội, xóa mù công nghệ số cho vùng sâu, vùng xa.

Bảy là, một số tuyến đường giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh đều được triển khai lắp đặt hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh. Triển khai thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí, từng bước xóa bỏ tất cả các làn thu phí sử dụng tiền mặt. Mỗi phương tiện ô tô sử dụng tài khoản thu phí điện tử để thanh toán đa mục đích cho các dịch vụ giao thông đường bộ.

Tám là, mỗi hàng hóa xuất nhập khẩu được quản lý từ khâu đầu đến khâu cuối sử dụng nền tảng công nghệ số, giảm thiểu thời gian, nhanh chóng thực hiện thủ tục hải quan.

Chín là, mỗi hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa đều có thể dễ dàng trải nghiệm sử dụng các nền tảng công nghệ số phục vụ sản xuất, kinh doanh. Mỗi cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp có thể dễ dàng gửi nhận hóa đơn điện tử với nhau và với cơ quan thuế sử dụng nền tảng công nghệ số.

Mười là, mỗi di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của tỉnh đều được số hóa và thể hiện trên bản đồ số, tạo điều kiện cho khách du lịch có thể tìm kiếm, tra cứu trên môi trường số./.

Vũ Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra