Bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Thứ tư, 06/07/2022 14:57
(ThanhtraVietNam) - Ngày 5/7/2022, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành công văn số 2055/UBND-VX về việc tăng cường các biện pháp để bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho toàn bộ các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hiệu quả, phù hợp và theo đúng các quy định hiện hành.

leftcenterrightdel
 Yên Bái tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ảnh: sotttt.yenbai.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để thống nhất phương án, lộ trình và từ đó chủ trì đề xuất, báo cáo UBND tỉnh về phương án triển khai mô hình 4 lớp đối với Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và việc thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Bên cạnh đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về đảm bảo an toàn, an ninh mạng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/02/2022 về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái; các văn bản hướng dẫn, đôn đốc của Sở Thông tin và Truyền thông để đảm bảo an toàn, an ninh mạng tại cơ quan, đơn vị mình.

Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai đánh giá hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin của các hệ thống thông tin trực thuộc quản lý; xây dựng phương án quản trị, vận hành và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của các hệ thống thông tin thuộc cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và đúng các quy định hiện hành./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra