Bộ Y tế ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện

Thứ ba, 18/01/2022 20:25
(ThanhtraVietNam) – Nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2021 áp dụng chung cho cả bệnh viện Nhà nước và tư nhân. Tuy nhiên, không áp dụng nội dung đánh giá chất lượng bệnh viện đối với các bệnh viện đã hoặc đang chuyển đổi công năng sang điều trị Covid-19 từ 3 tháng trở lên trong năm 2021-2022.

Theo Quyết định số 85/QĐ-BYT ngày 14/01/2021 của Bộ Y tế, việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế năm 2021 gồm 5 nội dung.

Trong đó, nội dung 1 là thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện trong 12 tháng (chuyên môn, tài chính, nhân lực, tổ chức, danh mục kỹ thuật, danh sách người hành nghề, danh mục trang thiết bị, sử dụng thuốc 12 tháng, báo cáo mô hình bệnh tật ICD-10), điểm kết quả đánh giá chất lượng 83 tiêu chí.

Đối với nội dung đánh giá chất lượng bệnh viện, áp dụng theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0 ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế) và các tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng bệnh viện.

Về khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế, áp dụng theo các mẫu phiếu khảo sát và tài liệu hướng dẫn phương pháp khảo sát hài lòng. Trọng tâm thực hiện khảo sát sự hài lòng của toàn bộ nhân viên y tế, tuy nhiên không bắt buộc tiến hành khảo sát hài lòng người bệnh trong lần kiểm tra, đánh giá này.

leftcenterrightdel
Bộ Y tế giao y tế các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ động kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện trực thuộc. (Ảnh minh họa - Minh Nguyệt)

Đáng lưu ý, nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021 sẽ có nội dung kiểm tra công tác an toàn phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, áp dụng Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp do Bộ Y tế ban hành.

Nội dung thứ 5 là kiểm tra công tác thu dung, điều trị Covid-19 và sự sẵn sàng tham gia cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh Covid-19. Với nội dung này, sẽ kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 nặng” ban hành theo Quyết định 3616/QĐ-BYT ngày 29/7/2021. Đồng thời, kiểm tra việc nhập số liệu trực tuyến theo Công văn số 1534/KCB-QLCL&CĐT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế; kiểm tra việc triển khai Công điện số 2146/CĐ-BYT ngày 22/12/2021 về việc tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tử vong do Covid-19; kiểm tra công tác báo cáo nhanh tình hình thu dung người bệnh Covid-19 và danh sách người bệnh tử vong do Covid-19 trên phần mềm trực tuyến.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá theo 5 nội dung nêu trên và hoàn thành trong tháng 01/2022. Cơ quan quản lý sẽ kiểm tra, đánh giá khoảng 20-50% tổng số các bệnh viện trực thuộc quý I, II năm 2022 và sau khi bệnh viện hoàn thành tự kiểm tra, đánh giá. Trong đó, trọng tâm là kiểm tra các bệnh viện có kết quả bất thường hoặc không thực hiện các chỉ đạo của cơ quan quản lý.

Đồng thời, giao y tế Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ động kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện trực thuộc. Đối với y tế các Bộ, ngành khác, phối hợp với các Sở Y tế tổ chức, tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện trực thuộc y tế các Bộ, ngành khác (trong trường hợp có đề nghị)./.

Minh Nguyệt

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra