Cà Mau: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động Đội kiểm tra liên ngành

Thứ ba, 07/03/2023 14:40
(ThanhtraVietNam) - Tỉnh Cà Mau mới ban hành quy chế hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành thực hiện các quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quy chế này quy định nguyên tắc, tổ chức hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ phối hợp, chế độ thông tin, báo cáo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đội Kiểm tra liên ngành thực hiện các quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau (gọi tắt là Đội Kiểm tra liên ngành 151).

Lực lượng làm công tác kiểm tra liên ngành khi làm nhiệm vụ phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chính xác, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời. Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từng thành viên phải thể hiện tinh thần, trách nhiệm, thực hiện đúng chuyên môn nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không được gây khó khăn cho đối tượng được kiểm tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên về quyết định xử lý của mình.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Về tổ chức hoạt động, Đội Kiểm tra liên ngành 151 chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh; chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Đội trưởng. Hoạt động của các cơ quan tham gia thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 151 theo nguyên tắc phối hợp liên ngành, đảm bảo thiết thực, kịp thời, nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và an ninh trật tự trên vùng biển, đảo tỉnh Cà Mau. 

Về nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Kiểm tra liên ngành 151, chủ động nắm tình hình, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, an ninh trật tự trên vùng biển, đảo theo thẩm quyền. Theo kế hoạch được Đội trưởng phê duyệt hoặc chỉ đạo đột xuất, Đội Kiểm tra liên ngành 151 tiến hành thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và tại Điều 2, Quyết định 151/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Các thành viên của Đội Kiểm tra liên ngành 151 có hành vi sách nhiễu, dung túng, bao che, không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, xử lý vượt quá thẩm quyền quy định; không thực hiện tốt các nội dung của Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật...

Yến Ngọc
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra