Cao Bằng: Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra các tổ chức hành nghề công chứng

Thứ năm, 28/07/2022 10:10
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 335/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng.

Một trong những nội dung của Đề án là đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương đế kịp thời phát hiện, xử lý, uốn nắn và chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và trật tự cho hoạt động công chứng, chấn chỉnh các hành vi vi phạm pháp luật công chứng của các công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về công chứng và Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành xử lý các vi phạm trong việc công chứng hợp đồng, giao dịch, đặc biệt tình trạng công chứng “khống”, công chứng “treo”, công chứng “chờ”, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong các tổ chức hành nghề công chứng, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự các vi phạm về hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Cao Bằng đẩy mạnh công tác thanh tra các tổ chức hành nghề công chứng. Ảnh minh hoạ

Tăng cường sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; các cơ quan liên quan trong việc thi hành Luật Công chứng tại địa phương để kịp thời chấn chỉnh và có những chỉ đạo phù hợp nhằm đảm bảo cho quá trình thực hiện Luật Công chứng đạt hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, cần có cơ chế giám sát lẫn nhau giữa các tổ chức hành nghề công chứng và các công chứng viên trong quá trình hoạt động hành nghề. Theo đó, trong quá trình hoạt động hành nghề, các tổ chức hành nghề công chứng và các công chứng viên khi phát hiện hành vi vi phạm của tổ chức hành nghề công chứng hoặc công chứng viên khác cần kịp thời báo cáo kèm theo các tài liệu chứng minh cho Hội Công chứng viên tỉnh để đề nghị Sở Tư pháp xem xét, xử lý theo quy định.

Mục tiêu của Đề án là tăng cường các giải pháp quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội hóa hoạt động công chứng, bảo đảm phát triển nghề công chứng ổn định, bền vững, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công chứng bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, phòng ngừa tranh chấp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; đổi mới hoạt động công chứng phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 172/NQ-CP và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong công cuộc cải cách tư pháp.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra