Hòa Bình:

Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai

Thứ tư, 05/10/2022 08:48
(ThanhtraVietNam) - Tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Công văn số 1711/UBND-KTN ngày 30/9/2022 để thực hiện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm và tiếp tục quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Tổ chức rà soát các tổ chức kinh tế, các trường hợp sử dụng đất trên địa bàn nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để xử lý, giải quyết theo quy định.

Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư tại các địa phương, kịp thời đôn đốc, xử lý các trường hợp chậm tiến độ hoặc không đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đảm bảo tiến độ, đúng quy định. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công ích của các địa phương; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý đối với trường hợp cho thuê đất vi phạm quy định của pháp luật.

Cùng với đó, thực hiện kiểm tra các hoạt động môi giới có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản tại địa phương; chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật tại các khu vực có dự án bất động sản và các khu vực đấu giá quyền sử dụng đất; đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm trường hợp các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện pháp lý đã đưa vào kinh doanh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tập trung hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Hoà Bình (2021 - 2025) để trình thẩm định, phê duyệt đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, chương trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa.  Nguồn: Internet 

Tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng

Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh và khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tập trung nguồn lực đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiến tới Chính phủ số; sẵn sàng kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu đất đai địa phương với hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia để đảm bảo vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để thực hiện thu, truy thu nghĩa vụ tài chính khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Chấn chỉnh công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, chưa cấp Giấy chứng nhận, làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng. Thực hiện các hoạt động điều tra, đánh giá đất đai lần đầu. Tích cực chỉ đạo, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng và xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối, ... để phân lô, bán nền; xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật.

Tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, các dự án chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổ chức thanh tra toàn diện đối với diện tích đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường bàn giao về địa phương quản lý còn khó khăn, vướng mắc trong việc giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để làm căn cứ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn kịp thời các vướng mắc của các địa phương trong công tác quản lý đất đai.

Các Công ty TNHH Một thành viên nông, lâm nghiệp chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất của đơn vị; rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức và con người; căn cứ chức năng, nhiệm vụ các công ty nông, lâm nghiệp, xác định rõ ngành nghề sản xuất kinh doanh chính, ngành nghề sản xuất kinh doanh bổ sung của đơn vị. Đối với các đơn vị chưa lập phương án sử dụng đất, khẩn trương triển khai lập, hoàn thiện phương án sử dụng đất, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, trình duyệt theo quy định./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra