Cao Bằng:

Chú trọng việc thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách

Thứ sáu, 01/07/2022 14:31
(ThanhtraVietNam) - Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Thông báo số 1430/TB-VP kết luận của đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách Nhà nước và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh Cao Bằng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Theo đó, yêu cầu Cục thuế tỉnh dự báo tình hình và kết quả thu hằng tháng, quý và xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn chưa hiệu quả để kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các giải pháp quản lý hiệu quả. Tổ chức thực hiện biện pháp thu từng lĩnh vực, từng địa bàn theo cấp Cục Thuế, Chi cục Thuế. Triển khai thực hiện đầy đủ các giải pháp hỗ trợ cho người nộp thuế để phục hồi, tăng trưởng kinh tế sau dịch bệnh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế để thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước, trong đó chú trọng việc thanh tra, kiểm tra chống thất thu đối với các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế, doanh nghiệp có hoạt động liên kết, các doanh nghiệp có phát sinh hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án đầu tư. Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế để tạo ra hiệu ứng tốt trong xã hội, đồng thời nắm bắt và giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và các hộ kinh doanh.

leftcenterrightdel
Cuộc họp của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế tỉnh Cao Bằng. Ảnh: caobangtv.vn

Phối hợp với các cơ quan đôn đốc các cơ quan, đơn vị thu hồi kịp thời các khoản thu theo kết luận của cơ quan Thanh tra; Kiểm toán; các khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, thu từ dự án phát triển đô thị không để dồn vào những ngày cuối năm 2022. Cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, rà soát thực trạng hoạt động, nghĩa vụ nộp ngân sách, nợ đọng của các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản, trong đó cần phân loại rõ từng loại nợ như nợ phí, thuế, nợ thu cấp quyền khai thác khoảng sản, các khoản nợ về tiền thuê đất... đề xuất các giải pháp cụ thể đối với từng doanh nghiệp với các giải pháp hành chính như: đối thoại, vận động, thuyết phục và các giải pháp khác yêu cầu các đơn vị cam kết lộ trình trả nợ đọng theo định kì hàng tháng và có biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ đối với các trường hợp chây ỳ, có biểu hiện chống đối theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, có giải pháp hiệu quả, quyết liệt đẩy mạnh giải ngân và thực hiện đầu tư công. Tham mưu, đề xuất các giải pháp hiệu quả để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư trọng điểm; tăng cường công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, đôn đốc các nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thanh quyết toán và nộp thuế theo quy định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn chưa chuyển mục đích sử dụng đất; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng, rà soát các hộ gia đình đã sử dụng đất không đúng mục đích, nhưng chưa lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy định của Luật Đất đai.

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, xã (phường) và thị trấn phối hợp với cơ quan thuế tăng cường thu ngân sách đối với các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh đang kinh doanh, cung cấp dịch vụ trên địa bàn, thực hiện đôn đốc thu hồi, xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương tăng cường hoạt động đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản thực hiện nghĩa vụ ngân sách theo quy định. Đôn đốc các chủ đầu tư, các phòng, ban chuyên môn triển khai quyết liệt giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đẩy mạnh giải ngân, thanh quyết toán và đưa các công trình, dự án vào sử dụng phát huy hiệu quả của nguồn vốn đầu tư.

Đối với các cơ quan, đơn vị khác cần tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; tăng cường công tác quản lý và kiểm soát giá cả thị trường, xử lý nghiêm các vi phạm về niêm yết giá, tăng giá bất hợp lý. Khuyến khích thu hút đầu tư, liên kết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa địa phương và phát triển các hình thức siêu thị, cửa hàng tạo nguồn thu mới trên địa bàn./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra