Hải Dương:

Cục Thuế xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên đề với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Thứ sáu, 17/06/2022 08:44
(ThanhtraVietNam) - Cục Thuế tỉnh Hải Dương xây dựng Kế hoạch tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương, theo đó sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với một số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Cục Thuế tỉnh Hải Dương yêu cầu các bộ phận trực thuộc thường xuyên tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc của người nộp thuế về chính sách pháp luật thuế và pháp luật liên quan để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật thuế. Tăng cường công tác phối kết hợp giữa các đơn vị trong toàn ngành Thuế; thống nhất áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành trong phạm vi toàn tỉnh.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 

Mặt khác, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, bộ phận trong công tác quản lý thuế và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của công chức Thuế khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn việc kê khai giá chuyển nhượng bất động sản cho người nộp thuế.

Bên cạnh nhiệm vụ của các phòng chức năng, các Chi cục trực thuộc thì trong quá trình thực hiện, Cục Thuế tỉnh giao Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1 chủ trì xây dựng Kế hoạch thanh tra - kiểm tra chuyên đề đối với một số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Đồng thời chủ trì, phối hợp với bộ phận liên quan, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về kiểm tra hồ sơ khai thuế, biện pháp phối hợp với các cơ quan chức năng đến toàn thể công chức liên quan trong toàn ngành.

Phòng Kiểm tra nội bộ chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ, giám sát công tác triển khai tại các Chi cục Thuế.

Bên cạnh đó, các phòng Thanh kiểm tra thuế 2,3,4 sẽ thực hiện thanh tra kiểm tra theo Kế hoạch và theo chỉ đạo của Cục Thuế; chú trọng, tăng cường thanh kiểm tra đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và đánh giá, đúc rút các kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế. Cùng với việc phối hợp chặt chẽ với các Chi cục Thuế trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về giá chuyển nhượng bất động sản, công tác trả lời xác minh khi được yêu cầu.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra