Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XVIII, lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Đảng ủy, Tổng công ty

Thứ hai, 14/08/2023 09:44
(ThanhtraVietNam) - Ngày 11/8, thực hiện Chương trình công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ mở rộng lần thứ 18 để sơ kết công tác 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2023 và lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng Công ty.
leftcenterrightdel
 BCH Đảng bộ PV GAS tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ 18 để sơ kết công tác 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2023 và lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng công ty

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, đại diện Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, có đồng chí Bùi Thị Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS phát biểu khai mạc Hội nghị

Chủ trì Hội nghị của Đảng bộ PV GAS có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Phạm Văn Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đồng chí Trần Đức Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức - Nhân sự.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong BCH Đảng bộ PV GAS; Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Trưởng các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy; Chánh Văn phòng, Trưởng ban/Trung tâm; Bí thư các chi/đảng ủy trực thuộc Đảng ủy; Người đại diện Tổng công ty giữ các chức danh chủ tịch hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, giám đốc các doanh nghiệp khác; trưởng các đơn vị trực thuộc; Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của PV GAS.

leftcenterrightdel
Hội nghị đã nghe báo cáo, thảo luận và thống nhất thông qua nội dung sơ kết công tác 7 tháng đầu năm 2023, phương hướng 5 tháng cuối năm 2023 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thanh Bình đã nhấn mạnh: Hội nghị là dịp để Đảng ủy Tổng công ty tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2023; đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong 5 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị từng đồng chí tham dự nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn để thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung, vấn đề quan trọng; tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Hội nghị đã nghe báo cáo, thảo luận và thống nhất thông qua nội dung sơ kết công tác 7 tháng đầu năm 2023; trong đó khẳng định ngay từ đầu năm, Đảng ủy, tập thể lãnh Tổng công ty đã xác định năm 2023 là năm thách thức, khó khăn nhiều hơn thuận lợi nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch công tác và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đảng ủy, tập thể lãnh đạo PV GAS đã nhận định thời cơ và thách thức, nhận diện và ban hành nhiều văn bản quan trọng, giao nhiệm vụ trọng tâm cho các đơn vị, qua đó giúp cho đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch đạt nhiều kết quả khả quan.

Công tác chính trị, tư tưởng được thực hiện hiệu quả thông qua các hoạt động tuyên truyền kịp thời, khách quan, đầy đủ thông tin về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của PV GAS cùng những đóng góp quan trọng của PV GAS đối với Tập đoàn và đất nước; Triển khai, quán triệt kịp thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Khối DNTW và các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương.

leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn để thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung, vấn đề quan trọng 

Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo theo đúng quy trình, quy định; chủ động thực hiện các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của cấp trên đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. Công tác phát triển đảng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên. Công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng được chủ động triển khai ngay từ đầu năm, đảm bảo phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc vận động người lao động tích cực tham gia đóng góp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị.

Ban Thường vụ, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Tổng công ty tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch SXKD 7 tháng đầu năm và đạt được một số kết quả nổi bật như: Hệ thống công trình khí được vận hành an toàn, mọi hoạt động diễn ra liên tục; hoàn thành công tác tiếp nhận chuyến tàu LNG đầu tiên và chạy thử chuỗi dự án LNG Thị Vải; chỉ tiêu sản lượng khí khô, condensate sản xuất, LPG kinh doanh, lợi nhuận và nộp ngân sách hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch; hoạt động đầu tư xây dựng được triển khai tích cực, bám sát kế hoạch; cơ bản hoàn thành đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng mua bán khí/LNG/dịch vụ với khách hàng/đối tác; đảm bảo thu xếp vốn đáp ứng yêu cầu tiến độ các dự án và phí cạnh tranh; công nghệ thông tin, chữ ký số, quản lý dữ liệu tập trung và đồng bộ được áp dụng mạnh mẽ vào công tác quản lý; tiết giảm chi phí tiếp tục được duy trì; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội,...

Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy PV GAS lãnh đạo, chỉ đạo toàn Tổng công ty tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ trong 5 tháng cuối năm 2023 về công tác xây dựng Đảng cũng như nhiệm vụ về SXKD, đầu tư xây dựng, công tác quản trị, tái cấu trúc Tổng công ty trong năm 2023 trong đó chú trọng các giải pháp để hoàn thành kế hoạch quản trị được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao theo Quyết định 529/QĐ - DKVN; phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tiếp tục đóng góp vào việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cũng trong chương trình, Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng công ty, căn cứ Quy định của Bộ Chính trị và của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, của Đảng ủy Tổng công ty về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ.

leftcenterrightdel
 Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo PV GAS, thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
leftcenterrightdel

Đồng chí Bùi Thị Nguyệt - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng Ban KSNB Tập đoàn đã khẳng định Hội nghị BCH Đảng bộ PV GAS và quá trình lấy ý kiến tín nhiệm đội ngũ cán bộ cấp cao của PV GAS được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, tiếp tục khẳng định vai trò nêu gương của Đảng bộ PV GAS trong toàn Tập đoàn

Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp uỷ, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề trên, Hội nghị đã nghiêm túc nghiên cứu và thực hiện các bước lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng công ty với tinh thần dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng theo quy định, trên tinh thần đoàn kết và xây dựng. Kết quả phiếu tín nhiệm tại Hội nghị lần này đã thể hiện tính thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Tổng công ty.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn đã khẳng định Hội nghị định kỳ của BCH Đảng bộ PV GAS và quá trình lấy ý kiến tín nhiệm đội ngũ cán bộ cấp cao của PV GAS được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, tiếp tục khẳng định vai trò nêu gương của Đảng bộ PV GAS trong toàn Tập đoàn. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm về các chương trình kiểm tra giám sát, cập nhật các văn bản quy định mới, nỗ lực điều hành hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của Đảng bộ PV GAS, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch của Đảng bộ Petrovietnam.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam lần thứ 18 đã thành công tốt đẹp. Ban Thường vụ Đảng ủy khẳng định niềm tin tưởng BCH cùng toàn Đảng bộ sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra/được giao trong năm 2023, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty khóa X nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

PVTT
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra