Bình Dương:

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi cùng tăng cường giám sát kiểm tra

Thứ tư, 31/01/2024 09:49
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi cùng tăng cường giám sát kiểm tra, kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính gây chi phí cho người dân, doanh nghiệp…

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Theo đó, dự báo năm 2024, các thuận lợi, khó khăn vẫn tiếp tục đan xen, UBND tỉnh Bình Dương xác định cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên; đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp. Trong đó, cần tập trung quán triệt, chấp hành nghiêm, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo quyền tự do kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định của Hiến pháp 2013; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và phát triển các ý tưởng kinh doanh mới, sáng tạo; cải cách theo hướng giảm số lượng thủ tục, thời gian, chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
Cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên. Ảnh minh họa/internet

Nâng cao chất lượng xây dựng chính sách; thực hiện đánh giá tác động toàn diện dựa trên luận chứng khoa học và thực tiễn trước khi đề xuất ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định tác động tới người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và tăng cường giám sát kiểm tra; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng thực thi văn bản pháp luật, kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính gây chi phí cho người dân, doanh nghiệp; giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng thời hạn và không được đặt thêm các yêu cầu, điều kiện đối với doanh nghiệp. Thiết lập cơ chế rõ ràng về bảo vệ cán bộ khi giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh trong trường hợp có sự không thống nhất, khác biệt về quy định giữa các văn bản pháp luật.

Đồng thời, duy trì và nhân rộng các kinh nghiệm chính sách tốt, tiên tiến về quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Kịp thời tạo lập và hoàn thiện thể chế, chính sách về môi trường kinh doanh để thích ứng linh hoạt, phù hợp với những xu thế phát triển mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã và thành phố tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, gắn cải cách hành chính với xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Trong phạm vi thẩm quyền, chủ động và khẩn trương tháo gỡ triệt để các rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh do chồng chéo, mâu thuẫn, không hợp lý; thường xuyên đề xuất, kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn.

Hồng Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra