Quảng Bình:

Gắn công tác dân vận chính quyền với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ năm, 16/03/2023 18:51
(ThanhtraVietNam) - Việc thực hiện công tác dân vận chính quyền trong Quý I/2023 được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thực hiện nghiêm túc, gắn liền với chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ đó góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của cơ quan hành chính nhà nước, các cấp chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về công tác dân vận; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Công khai, dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ

Báo cáo kết quả công tác dân vận chính quyền quý I năm 2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Bình cho thấy, Ban cán sự Đảng đã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hoạt động chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại 100% cơ quan, đơn vị, địa phương, đưa 100% thủ tục hành chính thực hiện giải quyết tại 3 cấp chính quyền.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch hướng tới phục vụ doanh nghiệp và người dân tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, minh bạch. Tiến hành rà soát, đánh giá và thực hiện đơn giản hoá, số hoá đối với các thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh, như: Đất đai, xây dựng, lao động việc làm, hộ tịch hộ khẩu, thuế... 100% các thủ tục hành chính được niêm yết và công khai theo quy định.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng văn hoá công sở, thực hiện quy tắc ứng xử trong giao tiếp. Mặt khác, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành các nội quy, quy chế, quy định thực hiện công khai, dân chủ trong hoạt động quản lý, điều hành; mở rộng dân chủ trong việc lấy ý kiến tham gia đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Thực hiện tốt quy chế làm việc và đánh giá, phân loại dựa trên phẩm chất đạo đức, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức để làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị. Các cơ quan và chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Đặc biệt, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện công khai dân chủ trong kê khai, bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai các dự án; công khai, giải trình các tiêu chí trong bộ chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023. (Ảnh: quangbinh.gov.vn) 

Thực hiện 85 cuộc thanh tra, kiểm tra

Trong quý I/2023, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được UBND tỉnh Quảng Bình triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân để xem xét, kịp thời chỉ đạo các vụ việc phức tạp. Chủ tịch UBND tỉnh duy trì lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng; giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ 01 ngày/tháng.

Các cơ quan, chính quyền các cấp đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhiều vụ việc mới phát sinh đã được giải quyết ngay từ cơ sở. Cùng với đó, thực hiện tiếp công dân định kỳ, hàng ngày ở cơ quan; xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng thẩm quyền và thời gian quy định. Tính đến tháng 2/2023, toàn tỉnh Quảng Bình đã tiếp 97 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 258 đơn, trong đó 38 khiếu nại, 94 đơn tố cáo, 164 đơn kiến nghị, phản ánh.

Về công tác thanh tra, tính đến tháng 2/2023, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình thực hiện 85 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm trên 3,1 tỷ đồng.

Mặt khác, đã ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thường xuyên thực hiện việc rà soát quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan; xây dựng và thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động tại cơ quan, đơn vị; trong giải quyết các công việc có liên quan tới tổ chức, doanh nghiệp, công dân. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; đẩy mạnh việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách.

Ngoài ra, công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh được Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tuyên truyền các văn bản về thực hiện công tác dân vận chính quyền ở một số cơ sở chưa được thường xuyên, liên tục. Việc triển khai, cụ thể hóa các nội dung, giải pháp thực hiện công tác dân vận chính quyền chưa phù hợp, còn nặng về hành chính và hình thức.

Nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận chính quyền của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt; vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vi phạm dân chủ, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm việc thực hiện đánh giá hiệu quả và nhân rộng các mô hình, điển hình cấp cơ sở./.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra