Hội nghị tổng kết công tác giúp đỡ các xã, thôn thuộc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Thứ sáu, 03/03/2023 10:00
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Quyết định số 156-QĐ/TU ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về Quyết định thành lập các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh, vừa qua, tại trụ sở huyện ủy Mù Cang Chải, đồng chí Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã dự Hội nghị tổng kết công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, thôn đặc biệt khó khăn của huyện Mù Cang Chải năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Được biết, đây cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Thanh tra tỉnh Yên Bái.

Năm 2022 Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, thôn đặc biệt khó khăn huyện Mù Cang Chải đã tăng cường đẩy mạnh các hoạt động phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, trọng tâm là tham gia đổi mới và phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng; vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức xã, người có uy tín trong đồng bào thiểu số, vùng đồng bào có đạo trong đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”; Thường xuyên phối hợp, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 56-Ctr/TU của Tỉnh uỷ, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2022, Kế hoạch số 62-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022 và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia giúp đỡ các địa phương cơ sở thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới phù hợp với khả năng từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, bằng nhiều hình thức, cách làm sáng tạo đã huy động được nhiều nguồn lực, động viên nhân dân, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sỹ LLVT và các nhà hảo tâm tham gia, góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Tổng kinh phí Đoàn công tác kêu gọi, giúp đỡ, hỗ trợ 13 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện trên: 3.611,158 triệu đồng. Nhiều sở, ban, ngành thành viên Đoàn công tác đã trực tiếp giúp đỡ các hộ thoát nghèo; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; tài trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường lớp học, giúp đỡ về tư liệu sản xuất… Sự quan tâm giúp đỡ của Đoàn công tác đã góp phần quan trọng giúp huyện Mù Cang Chải hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 8,51% so với năm 2021.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, thôn đặc biệt khó khăn huyện Mù Cang Chải năm 2023. Ảnh: TT Yên Bái 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn công tác của tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ nhân vật - lực thực hiện các mục tiêu xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện còn khiêm tốn so với nhu cầu của huyện; công tác nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn huyện đối với các đồng chí thành viên Đoàn công tác có thời điểm còn chưa kịp thời.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TT Yên Bái 

Năm 2023, Đoàn công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, thôn đặc biệt khó khăn huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Huyện uỷ Mù Cang Chải chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở các xã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ các xã được phân công phụ trách; vận động, phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp huy động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ địa phương và Nhân dân phát triển kinh tế, xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; xóa đói giảm nghèo./.

Khánh Ly - CTV TT Yên Bái
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra