Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản năm 2023 tại Cà Mau

Thứ hai, 06/02/2023 07:25
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký ban hành Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản tại 2 huyện. 

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Nội dung kiểm tra về công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, thi hành Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật liên quan; việc tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản theo Luật Đấu giá tài sản, Quyết định số 58/2018/QD-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh cũng như các quy định có liên quan; việc tổ chức đấu giá tài sản nhà nước theo quy định khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản.

Qua kiểm tra nhằm xem xét, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong công tác đấu giá tài sản để có giải pháp khắc phục, tháo gỡ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đề cao ý thức và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan trong thực hiện đấu giá tài sản.

Yến Ngọc
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra