Quảng Bình:

Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm

Thứ ba, 06/06/2023 16:59
(ThanhtraVietNam) - Để tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Bình sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội dung này. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, ATTP.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch số 1038/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 426/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, ATTP; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về an ninh, ATTP vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành và địa phương; các nguyên tắc, chế tài xử lý vi phạm an ninh, ATTP.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa, nguồn: Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Bình 

Đặc biệt, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã, Hội bảo vệ người tiêu dùng và các đoàn thể nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực an ninh, ATTP. Phát huy vai trò của các hợp tác xã, hiệp hội, ngành hàng trong liên kết, hỗ trợ sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ thực phẩm an toàn, chất lượng.

Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các ngành trong đảm bảo an ninh, ATTP. Khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng quản lý công tác bảo đảm an ninh, ATTP.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu biên chế cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về ATTP đáp ứng yêu cầu về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ATTP trong các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu dùng.

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp chủ động phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong lĩnh vực an ninh, ATTP. Đẩy mạnh phong trào quần chúng phát hiện, tố giác hành vi vi phạm an ninh, ATTP. Có chính sách thoả đáng, kịp thời khen thưởng và biện pháp phù hợp để bảo vệ người tố giác hành vi vi phạm an ninh, ATTP.

Ngoài ra, cần kiểm soát ATTP ngay từ yếu tố đầu vào trong sản xuất, kinh doanh; liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế, bảo đảm người dân được tiếp cận và sử dụng lương thực, thực phẩm an toàn, bền vững.

Về tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Mặt khác, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong công tác bảo đảm an ninh ATTP; tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, phát giác của Nhân dân đối với hành vi vi phạm về an ninh, ATTP.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Vệ sinh ATTP tỉnh Quảng Bình, năm 2022, các cơ quan chức năng thuộc ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Quản lý thị trường, Công an và các địa phương đã phối hợp triển khai thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm tại 6.268 cơ sở. Kết quả: 1.046 cơ sở không đạt, chiếm tỷ lệ 16,7%. Đã xử phạt vi phạm hành chính 217 cơ sở vi phạm, thu phạt 734.100.000 đồng; trị giá hàng hóa tiêu hủy hơn 1.400 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu, gồm: Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; bán ra thị trường, tiêu thụ sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, quá hạn sử dụng, hàng vi phạm về nhãn mác; vi phạm quy định khác về ATTP…


Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra