Kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

Thứ sáu, 18/08/2023 09:15
(ThanhtraVietnam) - Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố qua đó chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.
leftcenterrightdel
 Người dân thực hiện TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Ảnh: Báo BRVT 

Ủy ban nhân dân các cấp duy trì thủ tục hành chính thật sự cần thiết, chi phí thấp

Cụ thể, tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động, cho ý kiến, thẩm định, thẩm tra quy định thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó kiên quyết chỉ ban hành và duy trì thủ tục hành chính thật sự cần thiết, với chi phí tuân thủ thấp.

Bà Thái Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND phường 1, TP. Vũng Tàu cho hay: “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND phường 1 đã triển khai mô hình dân vận khéo “2 không 3 có (không để hồ sơ tồn đọng, không để người dân đi lại nhiều lần; có trách nhiệm, có nụ cười, có lời cảm ơn) trong giải quyết TTHC”. Đây được xem là tôn chỉ để mỗi CBCCVC áp dụng khi hướng dẫn người dân thực hiện TTHC, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ. Nhờ vậy, trong 2 năm thực hiện mô hình này, phường 1 luôn đạt tỷ lệ 80-85% hồ sơ giải quyết trước hạn, 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn”.

Đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, trên cổng dịch vụ công của tỉnh, trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Định kỳ hàng tháng thống kê đầy đủ những thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện thủ tục hành chính.

Đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử; thực hiện nghiêm việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính, dịch vụ công đã được tích họp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để tiếp tục đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, giấy tờ công dân theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm thực chất, hiệu quả hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

Cùng với đó, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh rà soát, loại bỏ ngay theo thẩm quyền những thủ tục hành chính đang là rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Xử lý triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, để phản ánh chính sách kịp thời trước yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống.

Năm 2022, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND TX. Phú Mỹ tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số CCHC cấp huyện, thị, thành trong tỉnh. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ cho biết, để giữ vững thành quả này, UBND thị xã đã chỉ đạo CBCC bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ thị xã đến xã, phường chú trọng thực hiện “4 tại chỗ”, gồm: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả đối với các thủ tục chứng thực, hộ tịch, xin chứng chỉ quy hoạch.

Đồng thời bảo đảm nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, chú trọng trong việc lựa chọn cán bộ, công chức giỏi, đáp ứng yêu cầu công tác ở các cơ quan chuyên môn về làm việc biệt phái hoặc trưng tập tại các đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính để thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính

Theo đó,  Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính theo chức năng nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại các Sở, ban, ngành, địa phương đảm bảo thực chất, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời xem xét, chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Sở Tư pháp tỉnh được giao nhanh chóng tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Công văn số 8995/UBND-VP ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thời hạn trước ngày 28/7/2023. Thẩm định chặt chẽ quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính trái thẩm quyền./.

Vũ Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra