Ninh Bình:

Nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản

Thứ tư, 27/04/2022 10:22
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 304/CĐ-TTg ngày 07/4/2022 về chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất, mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 339/UBND-VP5 về việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản.

UBND tỉnh này giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên hoặc đột xuất với sự tham gia của các sở, ban, ngành có liên quan để giám sát trực tiếp việc tổ chức đấu giá của người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản ngay từ khâu xác định, phê duyệt giá khởi điểm, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất, đấu giá tài sản công có giá trị lớn tại địa phương; nghiên cứu cơ chế tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, tố cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về hoạt động đấu giá tài sản.

leftcenterrightdel
 Sở Tư pháp Ninh Bình chủ trì tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước về đấu giá tài sản.
Ảnh: sotuphap.ninhbinh.gov.vn

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh việc xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất để đưa ra đấu giá đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định pháp luật và sát với giá thị trường; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật của người có thẩm quyền quản lý tài sản, người có tài sản trong việc đưa tài sản ra đấu giá, tổ chức xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá và tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm, tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm về đấu giá tài sản và thẩm định giá.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh việc xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất để đưa ra đấu giá đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định pháp luật và sát với giá thị trường. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu giá tài sản.

Đối với UBND cấp huyện, thành phố, cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người có thẩm quyền quản lý tài sản, người có tài sản trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó chú trọng các điều kiện của người tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, nhất là về vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính, phương án thực hiện dự án đầu tư; xác định giá khởi điểm, ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, xây dựng Quy chế cuộc đấu giá, giám sát quá trình bán hồ sơ, thẩm tra, đánh giá các điều kiện, năng lực của người tham gia đấu giá, việc thực hiện các trình tự, thủ tục đấu giá tài sản... bảo đảm tính công khai, khách quan, minh bạch theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra