Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ sáu, 16/09/2022 10:41
(ThanhtraVietNam) - Ngày 13/9/2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Văn bản số 6380//UBND-CN2 về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng dự án, công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã cơ bản tuân thủ về trình tự đầu tư cũng như đảm bảo về chất lượng công trình theo quy định của Luật Xây dựng và các pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng. Nhiều dự án, công trình được chủ đầu tư triển khai đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, công năng sử dụng phát huy được hiệu quả đầu tư, phục vụ thiết thực đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình ở một số dự án trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, một số dự án, công trình chưa tuân thủ về trình tự đầu tư theo luật định.

leftcenterrightdel
Vĩnh Phúc  tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành xây dựng. Ảnh: baovinhphuc.com.vn

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các tổ chức và cá nhân có liên quan phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về pháp luật xây dựng; tăng cường công tác quản lý, tuân thủ trình tự trong hoạt động đầu tư xây dựng, thực hiện nghiêm quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật từ công tác khảo sát, thiết kế xây dựng ... đến quá trình thi công xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ chất lượng công trình nhất là quản lý chất lượng đầu vào như vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị xây dựng lắp đặt vào công trình và các thiết bị khác.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng nghiêm túc, chặt chẽ, thường xuyên. Tổ chức lập đầy đủ các hồ sơ, tài liệu quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định; thực hiện báo cáo về chất lượng công trình, báo cáo hoàn thành công trình khi đưa vào sử dụng đầy đủ, đúng thời gian theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành xây dựng; làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể đối với những vi phạm trong quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng; kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý. Kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ khi thực hiện công tác thẩm định theo thẩm quyền.

Đồng thời, củng cố, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án chuyên ngành và khu vực. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có kế hoạch nâng cao năng lực hoạt động, nhất là đối với các tổ chức tư vấn và nhà thầu thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự giám sát của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cộng đồng dân cư, các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra