Tăng cường kiểm tra, thanh tra về buôn bán, sử dụng thuốc thú y

Tăng cường kiểm tra, thanh tra về buôn bán, sử dụng thuốc thú y

(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về buôn bán, sử dụng thuốc thú y tại các cơ sở buôn bán, kinh doanh thuốc thú y, cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lấy mẫu thuốc thú y để kiểm tra chất lượng nhằm kịp thời phát hiện vi phạm và xử lý.
Qua thanh tra, kiểm tra, tăng thu 942 tỷ đồng tiền thuế
Qua thanh tra, kiểm tra, tăng thu 942 tỷ đồng tiền thuế
(ThanhtraVietNam) - Qua thanh tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp, các cơ quan thuế Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện nhiều vi phạm, ra quyết định...
Xác nhận cho trên 1,2 triệu lao động có tham gia BHXH bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà
Xác nhận cho trên 1,2 triệu lao động có tham gia BHXH bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà
(ThanhtraVietNam) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành BHXH Việt Nam đã triển khai...
Bảo hiểm y tế - giảm bớt gánh nặng về tài chính khi bị ốm đau
Bảo hiểm y tế - giảm bớt gánh nặng về tài chính khi bị ốm đau
(ThanhtraVietNam) - Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo và có tính chia sẻ...