Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho đồng bào Tây Nguyên trước thách thức từ các tổ chức khủng bố hiện nay

Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho đồng bào Tây Nguyên trước thách thức từ các tổ chức khủng bố hiện nay

(ThanhtraVietNam) - Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định: ''Triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật; huy động lực lượng của các đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia các đợt vận động thiết lập trật tự, kỷ cương và các hoạt động thường xuyên xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong cơ quan nhà nước và trong xã hội''. Từ đó đòi hỏi UBND các cấp phải có những phương pháp đặc thù trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến với người dân, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố ở Tây Nguyên.
Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
(ThanhtraVietNam) - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) được UBND tỉnh Kon Tum triển khai trong năm...
Bà Rịa - Vũng Tàu Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn cơ chế thanh tra, kiểm tra
Bà Rịa - Vũng Tàu: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn cơ chế thanh tra, kiểm tra
(ThanhtraVietnam) - Đó là một trong nhiều giải pháp của Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...
TP Hồ Chí Minh Vi phạm lĩnh vực dược, mỹ phẩm, nhiều công ty bị thanh tra xử phạt
TP. Hồ Chí Minh: Vi phạm lĩnh vực dược, mỹ phẩm, nhiều công ty bị thanh tra xử phạt
(ThanhtraVietNam) - Hàng loạt công ty kinh doanh, sản xuất mỹ phẩm có nhiều sai phạm khi bị Thanh tra Sở Y tế TP. HCM kiểm tra; trong đó, nhiều doanh...