Bảo hiểm y tế - giảm bớt gánh nặng về tài chính khi bị ốm đau

Bảo hiểm y tế - giảm bớt gánh nặng về tài chính khi bị ốm đau

(ThanhtraVietNam) - Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. BHYT do Nhà nước tổ chức thực hiện không vì mục đích lợi nhuận, nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người dân khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn...
Tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý thông tin báo chí
Tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý thông tin báo chí
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý thông tin báo chí.
Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu
Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ thông qua Dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế...
Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính năm 2022 nằm trong Top 20 cả nước
Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính năm 2022 nằm trong Top 20 cả nước
ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những mục tiêu của tỉnh Yên Bái trong công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh...