Vĩnh Long:

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của toàn Đảng bộ tỉnh

Thứ sáu, 26/05/2023 09:57
(ThanhtraVietNam) – Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thành Thế - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long tại Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của Nhân dân

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được hình thành từ yêu cầu thực tiễn nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thời kỳ mới. Sau 20 năm triển khai tổ chức, Ngày hội đã phần nào phản ánh được đời sống chính trị, xã hội của địa phương; tạo nên nét riêng của công tác Mặt trận và dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng. Đây là cơ sở để Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của mình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát huy ý chí tự cường dân tộc, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ngày hội không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hàng năm, biểu dương những điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, mà còn là dịp để các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, Đảng bộ, Chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của Nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và cùng với Nhân dân trao đổi, bàn bạc các giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Trong thời gian qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, đã tổ chức đạt được nhiều kết quả thiết thực. Ngày hội thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân, là hình thức tập hợp và biểu dương lực lượng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua Ngày hội, truyền thống đoàn kết của dân tộc được phát huy, các phong trào thi đua yêu nước được khơi dậy, quyền làm chủ của Nhân dân được chú trọng và nâng cao; bồi đắp thêm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, động viên Nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

leftcenterrightdel
Các cá nhân xuât sắc được tặng bằng khen của UBND tỉnh (Ảnh: CTTĐT.VL) 

Qua 20 năm triển khai thực hiện, Ngày hội Đại đoàn kết ở các khu dân cư ngày càng hoàn thiện hơn từ nội dung đến hình thức, tạo được bầu không khí hân hoan, rộn ràng, ấm áp, thân tình trong cộng đồng dân cư. Mỗi người, mỗi nhà đều thể hiện tốt ý thức đoàn kết, gắn bó cùng nhau góp sức, góp công tạo nên những ngày hội đầy ý nghĩa, đây cũng là dịp để mọi người thắt chặt hơn “tình làng nghĩa xóm” và nâng cao tính cộng đồng. Bên cạnh đó, các đồng chí cán bộ, đảng viên cũng thể hiện rõ hơn trách nhiệm của bản thân với khu dân cư nơi mình sinh sống.

Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, từng bước xây dựng bộ mặt đô thị và nông thôn của tỉnh ngày càng văn minh, giàu đẹp. Hiện toàn tỉnh có 72/87 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 82,75%; 16/20 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt 80%. Phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần tăng số hộ gia đình đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa từ 88% năm 2004 lên 98,1% vào năm 2022; khu dân cư đạt văn hóa từ 86,1% năm 2004 lên 96% năm 2022. Huy động và xuất quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo trong toàn tỉnh với số tiền trên 960 tỷ đồng và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 23.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Thông qua Ngày hội đã biểu dương, khen thưởng trên 33.000 tập thể và hơn 70.000 cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích đóng góp trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Tăng cường vai trò lãnh đạo đối với việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Thế biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao vai trò chủ công của Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong công tác tham mưu, phối hợp tổ chức hoạt động này suốt 20 năm qua trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai tốt các nhiệm vụ về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Thế đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân, xác định phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, hành động của các cấp, các ngành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chú trọng tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; về mục đích, nội dung và ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường sự gắn kết cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Phát huy tính sáng tạo, chủ động và tự quản của Nhân dân ở cộng đồng, tạo sự thống nhất và tự giác tham gia các hoạt động của Ngày hội. Mỗi năm cần lựa chọn được một chủ đề thích hợp, khuyến khích các khu dân cư tổ chức Ngày hội theo hình thức liên khu dân cư nhằm tạo điều kiện trao đổi, học tập lẫn nhau, tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các khu dân cư.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Ngày hội; chủ động xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai tổ chức hàng năm, đảm bảo chặt chẽ, cụ thể từ nội dung đến hình thức, từ khâu tuyên truyền đến công tác tổ chức, đảm bảo sự đồng bộ, thông suốt trong cả hệ thống; chú trọng hơn nữa nội dung tổ chức phần hội nhằm tạo không khí vui vẻ, phấn khởi, gắn kết cộng đồng; qua đó khuyến khích mọi người tự giác tham gia các hoạt động của Ngày hội tại địa phương.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh  ủy Vĩnh Long - Nguyễn Thành Thế phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTTĐT.VL) 

Mặt trận Tổ quốc các cấp cần phát động, tổ chức các hoạt động thi đua thiết thực để lập thành tích chào mừng Ngày truyền thống 18/11 hàng năm. Phấn đấu mỗi khu dân cư, mỗi địa phương đều có ít nhất 01 công trình cụ thể trong dịp tổ chức Ngày hội như xây dựng và bàn giao cầu, đường giao thông nông thôn, nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, các công trình thắp sáng đường quê, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu, có nhiều thành tích đóng góp trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và tham gia xây dựng cộng đồng.

Tiếp tục có nhiều hành động và việc làm cụ thể, thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; vận động Nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi, nâng cao năng suất giống, cây trồng, vật nuôi, phát huy thế mạnh của kinh tế địa phương, vươn lên làm giàu chính đáng.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc chủ động tham gia Ngày hội. Tăng cường vận động, tập hợp các tổ chức, cá nhân tại địa bàn dân cư, con em quê hương đang sinh sống, công tác ở mọi miền đất nước và nước ngoài quan tâm hướng về Ngày hội, thực hiện tốt việc xã hội hóa tạo nguồn lực trong việc tổ chức Ngày hội và các hoạt động ở khu dân cư.

Các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển đảng viên, vận động quần chúng Nhân dân tham gia các tổ chức đoàn thể. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo yêu cầu trong tình hình mới với phương châm: khu dân cư mạnh, thì xã mới mạnh, xã mạnh huyện mới mạnh, tỉnh mới mạnh./.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra