Bộ Thông tin Truyền thông:

Phổ biến, triển khai Quy định về hoạt động thông tin cơ sở

Thứ sáu, 28/06/2024 16:47
(ThanhtraVietNam) - Đây là lần đầu tiên thông tin cơ sở có một văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên ban hành ở tầm nghị định, qua đó điều chỉnh toàn bộ các hoạt động về thông tin cơ sở.

Ngày 28/6, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định 49/2024/NĐ-CP Quy định về hoạt động thông tin cơ sở từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, thông tin cơ sở là hệ thống truyền thông tiếp cận trực tiếp đến người dân, cung cấp thông tin thiết yếu sát với nhu cầu của người dân ở từng thôn, bản, tổ dân phố, các xã, phường, thị trấn; đồng thời là phương tiện thông tin phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị 

Trong xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí, truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, thông tin cơ sở đang từng bước thay đổi, ứng dụng công nghệ trong đổi mới phương thức hoạt động. Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương đã và đang sử dụng một phần năng lực của hệ thống truyền tải thông tin hiện có trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông, mạng xã hội, các ứng dụng trên Internet để tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin đa dạng, kịp thời và hiệu quả đến người dân.

Nhận thức được sự cần thiết phải mở rộng không gian phát triển, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát huy sức mạnh của thông tin cơ sở; hình thành đội ngũ những người làm công tác thông tin cơ sở, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ này; Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo phải đổi mới về thể chế, chính sách để thông tin cơ sở có thể phát triển theo xu hướng hiện đại, khẳng định được vị trí, vai trò của thông tin cơ sở trong hệ thống truyền thông của đất nước.

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại Hội nghị 

Trên cơ sở tổng kết định thực tiễn sau hơn 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2024/NĐ-CP quy định về hoạt động thông tin cơ sở.

Đây là lần đầu tiên thông tin cơ sở có một văn bản quy phạm pháp luật ở tầm nghị định, điều chỉnh toàn bộ các hoạt động thuộc lĩnh vực. Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ra đời đã mở ra không gian phát triển mới của hoạt động thông tin cơ sở, từ các loại hình thông tin truyền thống sang sử dụng các loại hình thông tin hiện đại, đa phương tiện, đa nền tảng. Đặc biệt là Nghị định số 49/2024/NĐ-CP đã chuyển đổi hoạt động thông tin cơ sở từ thông tin một chiều là chính sang tương tác với người dân, tiếp nhận thông tin phản ánh và thông tin nội dung trả lời của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với thông tin phản ánh của người dân.

leftcenterrightdel
Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở Nguyễn Văn Tạo trình bày tại hội nghị 

Tại hội nghị, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu một số nội dung Nghị định số 49/2024/NĐ-CP. Nghị định này quy định về hoạt động thông tin cơ sở; trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin cơ sở. Nghị định áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin cơ sở.

leftcenterrightdel
Các điểm cầu trực tuyến tham gia hội nghị 

Hội nghị cũng phổ biến một số cách làm mới trong tổ chức hoạt động thông tin cơ sở. Việc triển khai thực hiện Nghị định 49/2024 nhằm mở rộng không gian phát triển, phát huy sức mạnh của thông tin cơ sở, nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo về hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở với các nội dung như: mục đích xây dựng hệ thống thông tin nguồn, mô hình hệ thống thông tin nguồn, chức năng của thông tin nguồn.

HT

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra