Long An:

Tăng cường công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính

Thứ ba, 09/08/2022 16:13
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Long An đã phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trên hệ thống Một cửa điện tử bảo đảm quy định, cơ bản đáp ứng nhu cầu của tổ chức, công dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: (1) Việc giải quyết hồ sơ TTHC chưa đồng bộ giữa hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy; (2) Việc bấm tạm dừng quá trình giải quyết hồ sơ không đúng quy định, kéo dài thời gian giải quyết TTHC; (3) Việc cập nhật thủ tục hành chính sau khi được công bố lên Hệ thống Một cửa điện tử còn chậm; (4) Việc đồng bộ kết quả giải quyết TTHC giữa Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia chưa kịp thời.

leftcenterrightdel
Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Long An - Ảnh: I.T.N 

Để tăng cường công tác kiểm soát TTHC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể:

Đảm bảo giải quyết đồng bộ hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An tăng cường chỉ đạo, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý trong thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao liên quan đến Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (Kế hoạch số 1753/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh), trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, kịp thời thao tác, cập nhật đầy đủ quá trình các bước giải quyết hồ sơ TTHC trên Hệ thông Một cửa điện tử đảm bảo giải quyết đồng bộ hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử.

Chấn chỉnh tình trạng kéo dài thời gian giải quyết TTHC. Tuyệt đối không bấm “tạm dừng” thời gian giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện tử không đúng quy định. Việc thực hiện quy trình, thời gian giải quyết TTHC phải đúng theo quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh. Nếu còn để xảy ra tình trạng bấm tạm dừng thời gian giải quyết không đúng quy định, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức có liên quan theo quy định.

Phân công cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên theo dõi tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình được cập nhật, đồng bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/p/home/dashboard-chi-tieu.html); phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời xử lý các thông tin, số liệu giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đúng với kết quả giải quyết trên Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh.

Cùng với đó, các Sở, ngành tỉnh thường xuyên rà soát, theo dõi, cập nhật các quy định công bố TTHC của các bộ, ngành chủ quản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia để tham mưu công bố các TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung thay thế, bãi bỏ kịp thời (không chờ nhận văn bản giấy hoặc văn bản điện tử).

Kịp thời cập nhật TTHC sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố lên Hệ thống Một cửa điện tử, phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của các cấp, các ngành. 

Không để tình trạng yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần, kéo dài thời gian giải quyết

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ TTHC, không để tình trạng yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần, kéo dài thời gian giải quyết; kịp thời phản hồi, có văn bản trả lời đối với các trường hợp không đủ điều kiện giải quyết, không để đến khi hết thời hạn giải quyết mới có văn bản trả lời; nếu để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ, quá thời hạn giải quyết do lỗi chủ quan thì xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Đồng thời, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công bố liên thông nhóm TTHC lĩnh vực đất đai để có cơ sở pháp lý cho UBND cấp huyện thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đồng bộ đầy đủ thông tin, dữ liệu, kết quả giải quyết TTHC từ Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Khẩn trương Hoàn thành hợp nhất Cổng Dịch vụ công của tỉnh với Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh nhằm thống nhất, liên thông giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ./.

 

Việt Anh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra