Vĩnh Long:

Tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý thông tin báo chí

Thứ hai, 04/07/2022 14:41
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý thông tin báo chí.

Thời gian qua, công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý các vấn đề báo chí phản ánh đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, chưa tổ chức xử lý nhanh nhạy, kịp thời những vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý thông tin báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Báo chí năm 2016; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 2425/QĐ-UBND, ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 31/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên không gian mạng.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chủ động kiểm tra, xác minh làm rõ các vấn đề tiêu cực, bức xúc trong dư luận mà báo chí phản ánh (Ảnh: CTTĐT.VL) 

Chủ động rà soát, cung cấp danh sách người phát ngôn của cơ quan, đơn vị. Chuẩn bị tài liệu, cử người phát ngôn của cơ quan, đơn vị trực tiếp cung cấp thông tin cho báo chí tại hội nghị giao ban báo chí định kỳ hàng tháng, họp báo định kỳ hàng quý, họp báo đột xuất của tỉnh khi cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu hoặc khi cơ quan, đơn vị có đăng ký cung cấp thông tin tại các cuộc họp báo của tỉnh. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin trên báo chí; chủ động kiểm tra, xác minh, làm rõ các vấn đề tiêu cực, bức xúc trong dư luận mà báo chí phản ánh có liên quan đến cơ quan, đơn vị để kịp thời xử lý thông tin. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp thu, phản hồi thông tin báo chí và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ động rà soát, tổng hợp báo cáo các vấn đề báo chí quan tâm, tham mưu tổ chức họp báo định kỳ, đột xuất hoặc phối hợp cơ quan liên quan cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc hình thức khác phù hợp. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Hội Nhà báo tỉnh định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trên địa bàn. Thường xuyên cập nhật danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức các cuộc họp báo định kỳ, đột xuất của tỉnh. Chuẩn bị thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội để cung cấp thông tin tại họp báo định kỳ của tỉnh.

Các cơ quan báo chí trong tỉnh thực hiện trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên theo các quy định của Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, nhạy cảm để định hướng dư luận trên địa bàn.

 

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra