Quảng Bình:

Tăng cường kiểm tra, giám sát trong kiểm định chất lượng giáo dục

Thứ sáu, 10/03/2023 15:06
(ThanhtraVietNam) - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp có thẩm quyền trong tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục nhằm đảm bảo các mục tiêu đã đề ra là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 298/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của cơ sở giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

UBND tỉnh yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục bảo đảm độc lập, khách quan, công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Đồng thời, thường xuyên và định kỳ kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo những khó khăn, đề xuất các giải pháp để Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo tiến độ và hiệu quả thực hiện Kế hoạch.

Theo đó, tỉnh Quảng Bình đặt ra mục tiêu đến hết năm 2025, phấn đầu thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục để công nhận 322 trường mầm non, trường phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục, nâng tổng số trường mầm non, trường phổ thông đạt kiểm định chất lượng giáo dục lên 456/563, đạt tỷ lệ 81%.

leftcenterrightdel
 Tập huấn chuyên môn Hướng dẫn thực hiện tiêu chí Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” và đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình tổ chức ngày 21/2/2023. (Ảnh: quangbinh.edu.vn)

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp được ưu tiên hàng đầu là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Trong đó, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với các cơ quan, đoàn thể trong công tác xây dựng cơ sở giáo dục đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp có thẩm quyền trong tổ chức triển khai thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục. Tổng kết cuối giai đoạn, rút kinh nghiệm công tác kiểm định chất lượng giáo dục ở từng đơn vị, địa phương và triển địa bàn toàn tỉnh. Mặt khác, tăng cường tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng về công tác kiểm định chất lượng giáo dục của tỉnh, địa phương; giới thiệu điểm sáng, mô hình, cá nhân điển hình trong công tác xây dựng cơ sở giáo dục đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường học; chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cải tiến chất lượng, kiểm tra và thanh tra chuyên môn.

Ngoài ra, để công tác kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, UBND tỉnh Quảng Bình còn đề ra một số giải pháp, như: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; quy hoạch sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị; nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho cơ sở giáo dục; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, đưa vào kế hoạch trung hạn, hàng năm, bổ sung, kết hợp với các chương trình, đề án, dự án đã có kịp thời, đồng bộ; đảm bảo đầu tư phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị; huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư... nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển hệ thống trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường học./.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra