Thừa Thiên Huế:

Tăng cường phòng chống gian lận trục lợi quỹ BHXH, BHTN, BHYT

Thứ sáu, 10/11/2023 13:50
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn, trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra các đơn vị chậm đóng, đơn vị chưa tham gia, tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động, đơn vị có dấu hiệu vi phạm trong việc thu đóng, giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN; thực hiện xử lý nghiêm đối với các vi phạm….

Theo nhận định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian qua, hiện tượng gian lận, trục lợi bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) có những diễn biến phức tạp. Ở một số địa phương trong nước, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý một số vụ việc vi phạm về việc lạm dụng, trục lợi quỹ ốm đau, thai sản, trục lợi hưởng BHXH một lần, trục lợi quỹ BHTN, quỹ BHYT, với nhiều hình thức đa dạng, phức tạp, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội.

Để góp phần phòng ngừa, chấn chỉnh, giải quyết tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lao động, việc làm. Phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh và các ngành liên quan thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn, trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra các đơn vị chậm đóng, đơn vị chưa tham gia, tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động, đơn vị có dấu hiệu vi phạm trong việc thu đóng, giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN; thực hiện xử lý nghiêm đối với các vi phạm.

Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tăng cường rà soát, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và đôn đốc, thu hồi trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định của Luật Việc làm và Quy chế phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và BHXH tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 6645/UBND-VH ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT thực hiện KCB, chỉ định thuốc và dịch vụ kỹ thuật theo đúng quy định; thực hành tiết kiệm trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ; quản lý, sử dụng kinh phí KCB BHYT tiết kiệm, hiệu quả. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trong số liệu, hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Đồng thời phối hợp với BHXH tỉnh để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác KCB BHYT và thanh toán chi phí KCB BHYT; thanh tra, kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH nhằm ngăn chặn tinh trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan truyền thông đây mạnh công tác tuyên truyền, phổ biển chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT. Chỉ đạo Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động phối hợp với BHXH tỉnh kịp thời tuyên truyền, đưa thông tin cảnh báo đến người dân, người lao động về các hành vi giả danh cơ quan BHXH để lừa đảo, thu mua sổ BHXH, lạm dụng trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN...

Công an tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; tích cực phối hợp với cơ quan BHXH để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, điều tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vị vi phạm, nhất là các hành vi gian lận, trục lợi, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT.

leftcenterrightdel
Thừa Thiên Huế  tăng cường phòng chống gian lận trục lợi quỹ BHXH, BHTN, BHYT 

Đặc biệt, BHXH tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với những đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHTN, BHYT để khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT; tình trạng đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia hoặc tham gia chưa đây đủ cho số lao động thuộc diện tham gia BHXH, BHTN, BHYT; xử lý và tham mưu xử lý nghiêm minh đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật để đảm bảo kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; giám sát chặt chẽ công tác tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT của các cơ sở KCB. Nâng cao hiệu quả công tác giám định chi phí KCB BHYT; kiên quyết từ chối thanh toán các chi phí KCB bất hợp lý do các cơ sở khám chữa bệnh đề nghị.

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT, nhất là hiệu quả thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thục hiện chính sách BHYT tại các cơ sở KCB BHYT; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thục hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, kiếm tra, việc thi hành các quyết định xử phạt chưa được thi hành hoặc thi hành chưa đây đủ.

Đối với UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHTN, BHYT chỉ đạo các cơ quan có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với cơ quan BHXH tinh tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; chú trọng thanh tra, kiểm tra các đơn vị có dấu hiệu vi phạm trong việc thu đóng, giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN.

Nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT, nhất là thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT tại các cơ sở KCB BHYT; xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT.

Xử lý nghiêm minh đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật để đảm bảo kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

Chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với cơ quan BHXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; định hướng các cơ quan báo chí địa phương chủ động tuyên truyền, đưa tin cảnh báo đến người dân, người lao động về hành vi thu mua số BHXH để người dân, người lao động không bị lôi kéo, xúi giục bán số BHXH và kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

 
Theo BHXH Việt Nam, thời gian gần đây cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến việc gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

Cụ thể như, về lạm dụng, trục lợi quỹ ốm đau, thai sản: Người lao động sử dụng giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH giả; cơ sở khám chữa bệnh BHYT trục lợi quỹ BHYT bằng việc quyết toán công khám, tiền thuốc, dịch vụ kỹ thuật... từ thẻ BHYT của người mua giấy chứng nhận khám chữa bệnh (điển hình như vụ việc tại Đồng Nai, Hà Nam).

Trục lợi từ việc hưởng BHXH một lần dưới hình thức ủy quyền, thực chất, là hành vi mua bán sổ BHXH. Lợi dụng nhu cầu cấp thiết của người lao động, một số đối tượng tổ chức thu gom sổ BHXH thông qua hình thức ủy quyền cho người khác với giá chỉ từ 1/3 đến 1/2 giá trị thực số tiền có thể được hưởng. Thực trạng này gây ra nhiều thiệt thòi cho người lao động, về lâu dài tạo sức ép lên hệ thống an sinh xã hội.

Về lạm dụng quỹ BHYT, có tình trạng nhân viên cơ sở y tế lập hồ sơ chứng từ khống để thanh toán BHYT; áp sai giá dịch vụ kỹ thuật được phê duyệt; thanh toán dịch vụ kỹ thuật được chỉ định không phù hợp với tình trạng, tổ chức thu gom người có thẻ BHYT để cung ứng dịch vụ không cần thiết...


An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra