Tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử

Thứ tư, 06/07/2022 15:53
(ThanhtraVietNam) - Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau vừa có công văn số 09/BCĐ389 về việc tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau đề nghị các sở, ngành: Công Thương, Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Khoa học - Công nghệ; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư  pháp; các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo tại công văn số 3986, ngày 28/6/2022 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 08 ngày 4/7/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau về việc tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 04/KH-BCĐ389 ngày 13/11/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử và các văn bản có liên quan. 

Đường dây nóng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia: Điện thoại: 0961.389.389 - 0981.389.389. 
Email:bcd389@customs.gov.vn . 
Đường dây nóng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau: Điện thoại: 0868.389.389. 
Email:bcd389camau@gmail.com
Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Chủ động, nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại điện tử (quảng cáo, giới thiệu, chào bán, vận chuyển, giao nhận hàng hóa); đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua mạng xã hội và các sản thương mại điện tử.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ; kịp thời phát hiện những bất cập, sơ hở, chồng chéo để thống nhất kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân; có giải pháp hỗ trợ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật về thương mại điện tử cho đội ngũ làm công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về thương mại điện tử. Đề xuất khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử...


Yến Ngọc - PV

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra