Tăng cường thanh tra, kiểm tra thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Thứ ba, 17/05/2022 16:10
(ThanhtraVietNam) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) và các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 585/QĐ-TTg về việc giao dự toán thu, chi BHXH, BHTN, BHYT và chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT năm 2022.

Cụ thể, mức chi phí quản lý BHXH năm 2022 bằng 1,57% dự toán thu, chi BHXH (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHXH) được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH.

Mức chi phí quản lý BHTN năm 2022 bằng 1,57% dự toán thu, chi BHTN (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHTN) được trích từ quỹ BHTN.

Mức chi phí quản lý BHYT năm 2022 bằng 3,5% tiền đóng BHYT, được trích từ quỹ BHYT.

BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (các đơn vị được giao thực hiện chính sách BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp thuộc ngành lao động) chủ động thực hiện rà soát, tiết kiệm, cắt giảm những nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết trong phạm vi các nội dung chi phí quản lý được giao để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện điều chỉnh dự toán giữa nhiệm vụ chi hoạt động bộ máy và chi thực hiện các nhiệm vụ về tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia, quản lý người thụ hưởng, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính, thu, chi trả chế độ, thanh tra, kiểm tra được giao năm 2022.

leftcenterrightdel
Bệnh nhân xếp hàng thanh toán bảo hiểm y tế ngoại trú. (Ảnh: Hoàng Minh) 

Quyết định số 585/QĐ-TTg quy định rõ, mức chi hỗ trợ cho UBND cấp xã, phường, thị trấn từ nguồn dự toán chi phí quản lý BHYT để thực hiện lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn là 7.000 đồng/người tính theo danh sách tăng, giảm đối tượng.

Việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư công thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về xây dựng. Đối với việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 chưa giải ngân hết, BHXH Việt Nam báo cáo đề xuất cụ thể gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chi ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH, BHYT và BHTN thực hiện theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

“Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về các thông tin và số liệu báo cáo”, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ.

Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng quản lý BHXH chỉ đạo và giám sát việc thực hiện dự toán thu, chi được giao năm 2022 của BHXH Việt Nam, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định.

Giao Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tăng cường công tác thu, thực hiện thu đúng, thu đủ tiền đóng vào các quỹ theo chế độ quy định; bảo đảm đủ và kịp thời kinh phí để thanh toán, chi trả chế độ, chính sách cho người thụ hưởng theo quy định.

Đặc biệt, giao Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan BHXH và các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT…/.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra