Đồng Tháp:

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Thứ năm, 25/05/2023 10:22
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan về tăng cường công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng công tác huấn luyện về an toàn lao động

Theo UBND tỉnh, trong thời gian vừa qua, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và chủ đầu tư quan tâm chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ theo các quy trình, quy định, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc chấp hành phát luật về an toàn, vệ sinh lao động có lúc, có nơi và ở một số ngành, lĩnh vực vẫn còn một số hạn chế như: Chưa tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; sử dụng thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động chưa tuân thủ đúng quy trình, thiếu an toàn, không đúng công suất, không kiểm định lần đầu, định kỳ, không khai báo với cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động v.v.. Để kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, an toàn, hạn chế, ngăn ngừa sự cố gây mất an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã đề ra một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đó là:

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư các công trình, chủ doanh nghiệp, xác định công tác an toàn, vệ sinh lao động là nhiệm vụ trọng tâm trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhằm bảo đảm sức khoẻ, tính mạng của con người, bảo vệ tài sản của nhà nước, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật có liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động từ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và người dân. Chủ động rà soát, tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục ngay những hạn chế về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thường xuyên rà soát, kịp thời nắm bắt tình hình người lao động đang làm công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm, đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động; rà soát danh mục máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động để kiểm định lần đầu, định kỳ và khai báo sử dụng về cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Các chủ đầu tư, đơn vị, doanh nghiệp rà soát người lao động thuộc các nhóm đối tượng huấn luyện và chủ động tổ chức các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đảm bảo nội dung, thời gian, đối tượng và được cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Thường xuyên thanh, kiểm tra về công tác an toàn, vệ sinh lao động

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, nhất là khu vực không có quan hệ lao động, lao động tự do phi chính thức, an toàn, vệ sinh trong nông nghiệp; kịp thời xử lý, chấn chỉnh nơi có nguy cơ để xảy ra mất an toàn, vệ sinh lao động.

Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn việc khai báo sử dụng các loại máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân.

Đối với Sở Xây dựng, UBND tỉnh yêu cầu, chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý an toàn lao động tại các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy trình từ khâu thiết kế, thi công và giám sát công trình; bảo đảm các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động, hạn chế thấp nhất các yếu tố nguy hiểm đến tính mạng, gây hại đến sức khoẻ người lao động và người dân. Kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp không bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động trong công trình xây dựng.

UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, công tác quan trắc môi trường lao động, chăm sóc sức khoẻ người lao động, khám bệnh nghề nghiệp, phòng chống bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc đối với cơ sở có nhiều yếu tố độc hại, có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp.

UBND tỉnh cũng đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh, hướng dẫn các cấp công đoàn, công đoàn cơ sở tham gia phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động. Kiến nghị người sử dụng lao động, cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, khắc phục hậu quả sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động./.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra