Tiền Giang:

Thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Thứ ba, 20/09/2022 11:58
(ThanhtraVietNam) - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch số 275/KH-UBND về kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh sẽ thành lập 03 đoàn kiểm tra do thành viên Hội đồng làm Trưởng đoàn kiểm tra Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư và huyện Tân Phước.

Mục đích kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá tình hình quán triệt, triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành. Qua kiểm tra, phát huy những ưu điểm, mô hình hay trong công tác thi đua, khen thưởng để bồi dưỡng, nhân rộng; đồng thời, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và hành động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, hướng tới việc cổ vũ các cơ quan, đơn vị và Nhân dân hăng hái thi đua, khắc phục khó khăn, tận dụng tốt các cơ hội để nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (Nguồn: CTTĐT.TG) 

Công tác kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, trung thực, đảm bảo theo đúng quy định; phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình triển khai thực hiện tại các đơn vị, địa phương; đồng thời, không gây khó khăn, trở ngại đến hoạt động của các đơn vị, địa phương được kiểm tra; tổ chức đánh giá các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, kế hoạch rõ ràng, giải pháp cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và phải làm thường xuyên, liên tục, có kiểm tra, giám sát phát hiện nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến để nhân rộng cũng như tìm ra những tồn tại, khuyết điểm yếu kém để chấn chỉnh kịp thời. Các đơn vị, địa phương được chọn kiểm tra tích cực phối hợp, chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo yêu cầu và tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ; nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý về kết quả kiểm tra và có báo cáo về giải pháp khắc phục những nội dung còn hạn chế, thiếu sót theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; kiểm tra các phong trào thi đua và chuyên đề thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, tập trung chuyên đề thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025", "Xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, giáo dục chuyên nghiệp giai đoạn 2020 - 2025", "Quy chế dân chủ cơ sở - Dân vận khéo - Dân vận chính quyền giai đoạn 2021 - 2025", "Nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên giai đoạn 2022 - 2025", "Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2022 - 2025", "Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022", "Đẩy mạnh cải cách hành chính"./.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra