KBNN:

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ theo định hướng của Thanh tra Chính phủ

Thứ tư, 18/05/2022 15:45
(ThanhtraVietNam) - Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin đồng thời tập trung kiểm tra, giám sát những nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro cao và thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ của các đơn vị trực thuộc KBNN trên phạm vi cả nước.

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các đơn vị giao dịch, KBNN đã và đang đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, đồng thời triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ hướng đến mục tiêu xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, cơ quan này tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin “số hoá” công tác thanh tra, giám sát nghiệp vụ kho bạc đảm bảo phù hợp với lộ trình hiện đại hóa công tác kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước trong điều kiện hướng tới “kho bạc số”.

Trong hoạt động của mình, KBNN bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Tài chính để xây dựng và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ của các đơn vị trực thuộc trên phạm vi cả nước. Đồng thời, ban hành công văn định hướng KBNN các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ tại đơn vị mình, trên nguyên tắc tập trung kiểm tra những nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro cao, đối tượng đưa vào kế hoạch kiểm tra được theo dõi luân phiên thứ tự đảm bảo không bỏ sót đơn vị.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Cùng với đó, hoạt động giám sát nội bộ cũng được KBNN chú trọng, qua đó đã hoàn thành việc thiết lập tiêu chí để kết xuất dữ liệu xử lý hồ sơ quá hạn trên dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, thực hiện kết xuất dữ liệu về sử dụng chứng thư số từ máy chủ của KBNN để giám sát từ xa việc chấp hành bảo mật quản lý, sử dụng chứng thư số, mục đích là để chấn chỉnh lề lối làm việc và cảnh báo rủi ro có thể xảy ra tại KBNN các cấp.

Cụ thể, KBNN đã tiến hành kiểm tra, rà soát làm rõ các giao dịch được ký duyệt trên máy tính người khác; kiểm tra, rà soát công tác ủy quyền; kiểm tra, rà soát các user lâu không sử dụng không rõ lý do, chưa thực hiện thu hồi hoặc tạm dừng sử dụng theo quy định dẫn đến vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chứng thư số…

Cũng theo KBNN, việc đổi mới phương pháp thực hiện kiểm tra, giám sát nội bộ theo phương pháp điện tử; đổi mới trong lựa chọn đối tượng kiểm tra, giám sát, KBNN sẽ đổi mới cách thức thực hiện kiểm tra giám sát và hoàn thiện các công cụ giám sát.

Không những vậy, KBNN còn yêu cầu các đơn vị trong hệ thống tự kiểm tra, báo cáo, gửi hồ sơ, tài liệu về các phòng Thanh tra kiểm tra nhằm hạn chế đến mức tối đa hoạt động thanh tra trực tiếp tại cơ quan. Qua đó, hạn chế đến mức tối đa việc tiếp xúc với doanh nghiệp và người dân, giảm phiền hà, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo quy định pháp luật về thanh tra và nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định.

Bên cạnh việc sử dụng cách thức truyền thống để kiểm tra, giám sát thì KBNN cũng sẽ nghiên cứu xây dựng hoàn thiện chương trình ứng dụng phục vụ công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng chứng thư số và các giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến tại KBNN các tỉnh, thành phố theo đúng các quy định của pháp luật, cùng với phương án chuyển giao, phân cấp cho các đơn vị KBNN chủ động khai thác các chương trình ứng dụng tại đơn vị.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra