Thanh tra tỉnh Nam Định tăng cường công tác truyền thông chính sách

Thứ hai, 26/02/2024 12:53
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh Nam Định về triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Nam Định, ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-T.Tr về công tác truyền thông chính sách năm 2024 tại cơ quan.

Kế hoạch yêu cầu việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg phải đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Bám sát hướng dẫn của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong thực hiện truyền thông chính sách. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, linh hoạt, sáng tạo với các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện truyền thông chính sách.

leftcenterrightdel
Trụ sở Thanh tra tỉnh Nam Định. Ảnh: ST 

Trong công tác truyền thông chính sách, Thanh tra tỉnh cần xây dựng kế hoạch truyền thông chính sách hàng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan; nâng cao chất lượng truyền thông chính sách, ứng dụng công nghệ, nền tảng số, đổi mới phương thức truyền thông để tạo hiệu quả truyền thông chính sách. Đồng thời, tăng cường đặt hàng, giao nhiệm vụ cho cơ quan báo chí, truyền thông làm nhiệm vụ truyền thông chính sách phù hợp với yêu cầu và quy định của pháp luật.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg, được cụ thể hóa trong Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh Nam Định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao nhận thức, hành động và tầm quan trọng của việc phải bố trí nguồn lực phù hợp cho công tác truyền thông chính sách.

Cùng với đó, truyền thông các chính sách, đặc biệt là các chính sách có tác động lớn đến xã hội, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của cơ quan trên các loại hình truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong thực thi các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh./.

CTV - TT Nam Định
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra