Thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thứ sáu, 10/02/2023 10:59
(ThanhtraVietNam) - Nhằm xem xét, đánh giá khách quan thực trạng và hiệu quả công tác thi hành pháp luật; kịp thời phát hiện, đề ra các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thi hành pháp luật, kiến nghị xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28/01/2023 theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật theo quy định. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm triển khai thực hiện công việc được giao. Bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Quá trình triển khai thực hiện đảm bảo tính bao quát, toàn diện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định pháp luật liên quan đến công tác theo dõi, thi hành pháp luật theo văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của các Bộ, ngành Trung ương và văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Đảm bảo tất cả các văn bản QPPL do các cơ quan Trung ương ban hành trong năm 2023 phải được rà soát, theo dõi, lập danh mục xác định cụ thể nội dung được giao địa phương quy định chi tiết thi hành và tham mưu kịp thời thực hiện việc ban hành văn bản QPPL quy định chi tiết thi hành theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch xây dựng, ban hành, tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023.

Đảm bảo tất cả các văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực thi hành phải được lập danh mục theo dõi, rà soát xác định nội dung không còn phù hợp và tham mưu thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ kịp thời đúng quy định theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch xây dựng, ban hành, tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023. Đảm bảo tất cả các văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện; HĐND, UBND cấp xã ban hành còn hiệu lực thi hành phải được lập danh mục theo dõi, rà soát xác định nội dung không còn phù hợp và tham mưu thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ kịp thời đúng quy định.

Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chọn ít nhất một trong các chuyên đề trọng tâm, liên ngành theo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Thủ tướng Chính phủ ban hành, để thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát, theo dõi, tình hình thi hành pháp luật và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra tổ chức thực hiện theo quy định.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Mỗi sở, ban, ngành tỉnh chọn ít nhất một chuyên đề thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý trên cơ sở Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của tỉnh, của Bộ, ngành Trung ương thuộc lĩnh vực chuyên môn để thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát, theo dõi, thi hành pháp luật và thành lập Đoàn kiểm tra tổ chức thực hiện theo quy định.

Mỗi huyện, thành phố chọn ít nhất một chuyên đề thuộc lĩnh vực cấp mình quản lý trên cơ sở Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của tỉnh, của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát theo dõi, thi hành pháp luật và thành lập Đoàn kiểm tra tổ chức thực hiện theo quy định.

Mỗi xã, phường, thị trấn chọn ít nhất một chuyên đề thuộc lĩnh vực cấp mình quản lý trên cơ sở Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của huyện, của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát, theo dõi, thi hành pháp luật và thành lập Đoàn kiểm tra tổ chức thực hiện theo quy định.

Yến Ngọc
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra