Thành phố Hồ Chí Minh:

Thực hiện nghiêm các biện pháp xử phạt theo quy định nhằm giảm nợ đọng bảo hiểm

Thứ năm, 19/01/2023 11:16
(ThanhtraVietNam) - Dưới sự lãnh đạo của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, Thành ủy, UBND Thành phố, sự phối hợp có hiệu quả của các Sở, ngành, địa phương và các vụ, ban nghiệp vụ của BHXH Việt Nam, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của chính sách BHXH, BHYT, BHTN, giúp hàng triệu người dân, người lao động Thành phố và các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, phục hồi sản xuất.

Với sự đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn của toàn thể công chức, viên chức hệ thống BHXH Thành phố đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022. Số người tham gia, số thu đều đạt trên 100% Kế hoạch giao. Trong đó, BHXH bắt buộc có 2.599.495 người, tăng 13,44% so với năm 2021; BHXH tự nguyện 61.640 người, tăng 20,18% so với năm 2021; BHYT 8.548.241 người, tăng 11,9% so với năm 2021;  Số thu là 77.604 tỷ đồng, tăng 15,33% so với năm 2021, và chiếm 17,8% số thu cả nước. Tổ chức giám định và thanh toán BHYT cho 17,34 triệu lượt người với số tiền chi trả là 19.878 tỷ đồng (bằng 99,31% dự toán), đảm bảo quyền lợi cho người dân; tiếp nhận và giải quyết trên 1,59 triệu lượt người hưởng chế độ BHXH với số tiền là 32.194 tỷ đồng; Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra trên 5,5 nghìn đơn vị.

Phối hợp tốt với Ngành lao động Thương binh và xã hội để xác nhận giải quyết cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo các Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội; Đã xác nhận gần 700.000 lao động tại 38.000 đơn vị để xem xét giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: Internet) 

Cùng với việc tăng cường giải quyết thủ tục hành chính, các chế độ chính sách cho người dân và đơn vị, BHXH Thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để chăm lo an sinh xã hội tốt hơn cho người dân, vừa tạo thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách, vừa phòng chống trục lợi, tiêu cực, thất thoát, thông qua các phần mềm ứng dụng, kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành; triển khai cài đặt ứng dụng VssID, thẻ căn cước công dân gắn chip để thuận lợi trong việc KCB BHYT, triển khai thí điểm đặt lịch làm việc với cơ quan BHXH...

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn hạn chế nhất định, cụ thể như: Việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT so với quy mô dân số và lực lượng lao động của Thành phố vẫn còn thấp. Nợ BHXH, BHYT còn cao do nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, sức khỏe doanh nghiệp chưa phục hồi; một số doanh nghiệp cũng dựa vào tình hình dịch bệnh cố tình để nợ, không trích đóng hoặc đóng không đủ số người thuộc diện phải tham gia. Việc lạm dụng chính sách BHXH, BHYT còn xảy ra ở một số nơi.

Với mục tiêu tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi tăng trưởng, ổn định việc làm, bảo đảm an ninh xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, năm 2023 được xem là một năm nhiều vận hội lớn để chuyển mình, phát triển, đồng thời dự báo có nhiều khó khăn, thách thức phía trước cho tất cả các ngành. BHXH Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để triển khai có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, trong đó có 8 giải pháp trọng tâm:

Một là, tiếp tục triển khai có hiệu quả các các nghị quyết, quyết định của Chính phủ; Kế hoạch số 2558/UBND-KH của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết số 28, trong đó tham mưu UBND Thành phố giao kế hoạch phát triển người tham gia ngay từ đầu năm cho các quận huyện, phường xã; trong đó chú trọng vai trò chủ công là cấp ủy, chính quyền cơ sở; Tổ trưởng khu phố, cộng tác viên, tổ chức dịch vụ thu…  để làm cánh tay nối dài cùng cơ quan BHXH thực hiện được mục tiêu đã đề ra.

Hai là, chủ động phối hợp với các Sở, Ngành địa phương về truyền thông, đối thoại chính sách BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú, phù hợp với tình hình các địa phương để nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về chính sách BHXH, BHYT để tự giác chấp hành và tham gia.

Ba là, giải quyết, chi trả, đầy đủ kịp thời chế độ chính sách BHXH, BHTN, BHYT cho người tham gia. Đảm bảo quyền lợi nhằm ổn định đời sống người dân, người lao động và an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Bốn là, quản lý chặt chẽ quỹ BHXH, quỹ BHYT; ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý; chống mọi biểu hiện lạm dụng, trục lợi, đảm bảo an toàn quỹ BHXH và cân đối quỹ KCB BHYT theo dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao.

Năm là, duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp Thành phố, quận/huyện, xã/phường. Bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển người tham gia; giải quyết, chi trả BHXH, BHYT của từng cấp, từng đơn vị để kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố, quận, huyện ủy, UBND quận, huyện để tháo gỡ khó khăn nảy sinh trong thực tiễn.

Sáu là, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các Sở, ngành địa phương để thực hiện và quản lý hiệu quả chính sách BHXH, BHYT. Nâng cao chất lượng dịch vụ công, đơn giản thủ tục tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT cho doanh nghiệp và người dân.

Bảy là, tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách BHXH, BHYT, các đơn vị sử dụng lao động, tổ chức dịch vụ thu, cơ sở KCB trên địa bàn; thực hiện nghiêm các biện pháp xử phạt theo quy định nhằm giảm nợ đọng. Phối hợp với Cơ quan Công an, Viện kiểm sát về việc thu thập hồ sơ chuyển điều tra, xử lý hình sự đối với các đơn vị có hành vi trốn đóng BHXH, BHYT.

Tám là, phát động các phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị; tích cực, chủ động bám sát cơ sở để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện; đảm bảo phân công theo đúng chỉ đạo của Tổng Giám đốc đó là “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động.

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra