Vĩnh Phúc:

Thực hiện nghiêm các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về công tác quản lý, sử dụng đất đai

Thứ hai, 20/06/2022 10:43
(ThanhtraVietNam) - Để khắc phục những hạn chế và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 07-TT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 12/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh; tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn tại vi phạm trong việc lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, hoàn thành chậm nhất trong năm 2024 theo Kế hoạch số 54/KH- UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 12/9/2019; kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới.

Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương phải chủ động, thường xuyên nắm chắc tình hình, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác quản lý đất đai tại đơn vị, địa phương mình. Nêu cao vai trò trách nhiệm, bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật về đất đai phải được phát hiện sớm, ngăn chặn, xử lý kịp thời, cương quyết theo đúng quy định của pháp luật. Đơn vị, địa phương nào để xảy ra tình trạng vi phạm về đất đai hoặc buông lỏng trong lãnh đạo, quản lý và thực hiện công vụ, chậm phát hiện hoặc không cương quyết xử lý sau khi phát hiện thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

leftcenterrightdel
 Xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất đai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện quản lý đất đai. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Thực hiện tốt công tác phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác quản lý đất đai. Nghiên cứu hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan nhằm phát hiện, phân loại các nhóm quy định còn vướng mắc để kịp thời xin ý kiến hướng dẫn thực hiện; xây dựng các quy định về trình tự, thủ tục liên quan đến thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất và phân công rõ trách nhiệm các ngành, các cấp trong công tác quản lý; ban hành các quy chế, quy trình phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương để giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng đất đai. Thực hiện nghiêm các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng về công tác quản lý, sử dụng đất đai: xử lý, giải quyết dứt điểm các tồn tại trên diện tích đất thu hồi từ Công ty TNHH Kim Long; vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai khu vực Đại Lải, Ngọc Thanh... Kiên quyết khắc phục các vi phạm về công tác quản lý, sử dụng đất đai để đảm bảo không thất thu, lãng phí ngân sách nhà nước.

Kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp và các đối tượng sử dụng đất; bổ sung điều chỉnh, hủy bỏ, thu hồi các dự án, công trình đã được giao đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng mục đích theo đúng quy định của pháp luật, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; chủ động rà soát, đánh giá toàn diện việc triển khai thi hành pháp luật về đất đai trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai của từng địa phương, đơn vị.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra