Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường

Thứ năm, 09/03/2023 13:17
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những nội dung UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm, tham gia của cả hệ thống chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tình hình vệ sinh môi trường đã có chuyển biến, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của cán bộ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được nâng lên.

Tuy nhiên, trước sức ép của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ vẫn còn diễn ra ở một số khu vực; áp lực chất thải từ sản xuất công, nông nghiệp và sinh hoạt ngày một gia tăng; sự cố môi trường có nguy cơ xảy ra nếu không có biện pháp kiểm soát hữu hiệu.

leftcenterrightdel
 Các hoạt động thu gom rác thải, làm sạch môi trường luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện. (Ảnh: baoquangbinh.vn)

Đồng thời, công tác thu gom rác thải sinh hoạt ở một số nơi chưa đạt yêu cầu, vẫn còn tình trạng xả rác thải gây ô nhiễm môi trường; việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường và trách nhiệm với xã hội tại các doanh nghiệp vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn và bất cập như nguồn lực doanh nghiệp còn hạn chế, bên cạnh đó một số doanh nghiệp chưa nhận thức đúng hoặc chưa chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường đúng mức...

Tại Văn bản số 316/UBND-KT ngày 06/3/2023 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa tỉnh, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, quy định pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường theo lĩnh vực ngành, địa bàn quản lý.

Mặt khác, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ môi trường; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy các cấp và người đứng đầu đối với công tác bảo vệ môi trường; nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải, hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư, cụm dân cư nông thôn…

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định; xây dựng công trình bảo vệ môi trường, xử lý chất thải; lắp đặt thiết bị quan trắc liên tục tự động và giám sát môi trường; chủ động theo dõi, giám sát hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất, nhất là các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

“Công khai thông tin tình hình vi phạm pháp luật môi trường của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; tham mưu thu hồi giấy phép môi trường theo quy định; bảo đảm sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, tránh tình trạng chồng chéo”, Văn bản nêu rõ./.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cho thấy, về công tác thanh tra, kiểm tra: Sở đã ban hành 01 kết luận thanh tra, hoàn thành 01 cuộc thanh tra và đang tiến hành 01 cuộc thanh tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 23 trường hợp (20 tổ chức, 3 cá nhân) với số tiền trên 4,5 tỷ đồng. Trong đó, Chánh Thanh tra xử phạt 17 trường hợp, gồm 16 tổ chức và 01 cá nhân với số tiền trên 750 triệu đồng; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt 02 cá nhân và 04 tổ chức với số tiền gần 3,8 tỷ đồng.


Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra