Bình Dương:

Toạ đàm đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng cơ quan

Thứ tư, 28/09/2022 07:52
(ThanhtraVietNam) - Nhằm không ngừng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh Bình Dương tổ chức tọa đàm đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới.

Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã nghiêm túc chỉ đạo quán triệt, học tập và triển khai kịp thời tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Đồng thời, Đảng ủy khối tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên trong thực hiện cam kết, tu dưỡng rèn luyện gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, vai trò nêu gương của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ đảng viên được phát huy; qua đó lan tỏa đến cán bộ, đảng viên, quần chúng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Thái Minh Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Bình Dương, cho biết trong những năm qua, cấp ủy đơn vị luôn đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, chủ động, tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; kịp thời chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện các kết luận, quy định của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về xây dựng chỉnh đốn Đảng về những điều đảng viên không được làm gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 

Tọa đàm “Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ”

Trình bày tham luận tại tọa đàm,  bà Nguyễn Thị Kim Mai, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương, chia sẻ các giải pháp đột phá thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị. Theo đó, Đảng ủy công ty đã có những cách làm sáng tạo, những mô hình thiết thực trong việc học tập và làm theo Bác. Cụ thể là các mô hình “Vì người lao động”, “Chắp cánh ước mơ”, “Làm việc khoa học, công tâm”...; hay giải pháp nhân rộng điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt có cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác… “Với tinh thần quyết liệt và nhiều cách làm sáng tạo, các mô hình hay đã làm lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại công ty đạt hiệu quả”.

Tại tọa đàm, đại diện các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và đại biểu cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, giải pháp trong việc thực hiện đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ…

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã xây dựng kế hoạch, trong đó gợi ý chủ đề tham luận cho các tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với đặc điểm tình hình và kết quả thực hiện của đơn vị. Qua đó, buổi tọa đàm đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Huỳnh Tân Định, Bí thứ Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đánh giá tọa đàm là diễn đàn để các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp ý kiến, nêu ra những giải pháp cụ thể ở 5 nhóm vấn đề về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW; công tác cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện các chương trình đột phá chiến lược của tỉnh; phát huy vai trò của các đoàn thể trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Qua đó, phát huy những mặt tích cực, đưa ra những giải pháp thiết thực để khắc phục những hạn chế; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh trong thời gian tới.

Phát huy truyền thống là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tại tọa đàm, ông Trương Văn Phỉ, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp Bến Cát, chia sẻ đây cũng là dịp để Đảng ủy khối tiếp tục đẩy mạnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng “tự soi - tự sửa” trong toàn Đảng bộ khối theo tinh thần Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ đó, các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các kết luận, quy định, nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ khối./.


Thế Hiệp - Thái Phiên
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra