Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng

Thứ hai, 17/01/2022 17:09
(ThanhtraVietNam) – “Kiến nghị Trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng” là một trong những nội dung kiến nghị của cử tri các tỉnh Ninh Bình, Sóc Trăng, Long An gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV được Ban Dân nguyện chuyển đến Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo số 20/BC-TTCP về kết quả thực hiện kiến nghị của nêu trên của cử tri. Báo cáo của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, trong thời gian qua, mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sâu sát, quyết liệt của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được tổ chức thành công rất tốt đẹp.

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, có mặt cao hơn năm trước. Trong đó, sự phối hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả. Đồng thời, gắn PCTN với công tác tổ chức, cán bộ, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định về kỷ luật của Đảng, Nhà nước và xử lý hình sự; khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, “không ngừng”, “không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong đấu tranh PCTN.

Mặt khác, việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, PCTN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”.

Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN có nhiều đổi mới. Các cơ quan truyền thông, báo chí ngày càng khẳng định vị trí và phát huy vai trò tích cực trong PCTN. Công tác cán bộ, cải cách hành chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.  

Đặc biệt, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và Nhân dân trong PCTN ngày càng phát huy hiệu quả. Hợp tác quốc tế được tăng cường; hoạt động PCTN từng bước được mở rộng ra khu vực ngoài nhà nước. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đều được tăng cường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác PCTN.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 5 năm việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Phát hiện 51 vụ việc tham nhũng

Năm 2021, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 6.809 cuộc thanh tra hành chính và 177.245 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 179.034 tỷ đồng, 9.258 ha đất; ban hành 132.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 3.694 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 2.341 tập thể và 6.244 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 437 vụ, 259 đối tượng.

Các ngành, các cấp thực hiện giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Kết quả kiểm tra tại 10.310 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 251 đơn vị vi phạm; huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 2.401 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 5.463 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 365 vụ việc vi phạm, 556 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 107,2 tỷ đồng; tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 8.270 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 196 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; chuyển đổi vị trí công tác đối với 31.033 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng…

Thanh tra Chính phủ cho biết, tổng số vụ việc tham nhũng được phát hiện là 51 vụ việc, 83 người. Trong đó, qua hoạt động kiểm tra nội bộ phát hiện 15 vụ, 25 người; qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 20 vụ, 39 người; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 16 vụ, 19 người liên quan đến tham nhũng.

Tuy nhiên, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong khu vực hành chính, dịch vụ công vẫn còn xảy ra ở một số lĩnh vực. Tham nhũng ở một số lĩnh vực vẫn còn biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ vẫn là khâu yếu. Một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu chưa thực sự gương mẫu, quyết liệt, nói chưa đi đôi với làm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác PCTN; còn có nơi dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh. Đáng nói, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ cấp cao thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng...

Tại báo cáo trả lời kiến nghị cử tri, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, thời gian tới, Chính phủ, các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác PCTN, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng với quyết tâm chính trị, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng, Nhà nước cả ở Trung ương và địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của Nhân dân; thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự; tập trung kiểm soát chặt chẽ quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn để PCTN.

Trong đó, triển khai có hiệu quả các cuộc kiểm tra, thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN theo kế hoạch và chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực. Tăng cường, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật./.

Hoàng Minh

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra