Đổi mới công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT

Thứ tư, 06/07/2022 15:50
(ThanhtraVietNam) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Kon Tum có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) với nhiều hình thức thiết thực. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm người tham gia BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và huy động sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị. 

Đảm bảo đến năm 2023 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Triển khai Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025, ngày 04/7/2022, UBND tỉnh Kon tum đã ban hành văn bản về tăng cường các giải pháp, đảm bảo thực hiện hiệu quả chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, giao BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT cho các địa phương; chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Tiếp tục kiện toàn, mở rộng hệ thống mạng lưới tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT theo hướng chuyên nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHYT. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý đối với những khó khăn, vướng mắc (nếu có) khi thực hiện.

Sở Y tế tăng cường chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh tham gia BHYT; rà soát những nội dung bất cập trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT tại địa phương, nghiên cứu đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

leftcenterrightdel
Nhân viên BHXH tỉnh Kon Tum tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện. (Ảnh: baokontum.com.vn)

Cùng với việc chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo đến năm 2023 có 100% học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia BHYT, sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo, đảm bảo thực hiện chính sách BHYT cho nhóm đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng thuộc ngành mình quản lý.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện chính sách BHYT cho học sinh, sinh viên, đảm bảo đến năm 2023 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Hàng năm, trên cơ sở dự toán được cấp thẩm quyền giao và đề nghị của BHXH tỉnh, Sở Tài chính chuyển kịp thời và đầy đủ kinh phí Ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các nhóm người tham gia theo quy định.

Ngoài ra, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành liên quan, UBND tỉnh Kon Tum giao nhiệm vụ cụ thể trong việc triển khai thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Đối với UBND các huyện, thành phố, căn cứ chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT được UBND tỉnh giao, xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT được giao tại địa phương.

Đồng thời, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho các nhóm người tham gia, tập trung hỗ trợ cho người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên; hỗ trợ các nhóm người tham gia khác trên địa bàn thuộc quyền quản lý; đưa chỉ tiêu học sinh, sinh viên tham gia BHYT vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục, đào tạo…

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi khi khám chữa bệnh BHYT nhằm nâng cao ý thức tự nguyện tham gia BHYT trong Nhân dân; tiếp tục huy động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ mua thẻ BHYT tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra