Vĩnh Long:

Quyết định cưỡng chế thu hồi đất của Chủ tịch huyện Long Hồ là đúng quy định pháp luật

Thứ ba, 02/07/2024 14:55
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định giải quyết lần 2 với nội dung không chấp nhận yêu cầu của bà Tào Xíu Bông, địa chỉ tạm trú số 3A1, ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ.

Vĩnh Long: Công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua còn hạn chế

Hủy một phần quyết định của huyện Long Hồ, chấp nhận một phần khiếu nại của công dân

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 71/BC-TT ngày 21/5/2024 về việc báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, yêu cầu của bà Tào Xíu Bông, thể hiện:

Ngày 16/10/2003, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 3565/QĐ-UB về phê duyệt phương án đền bù giải tỏa mặt bằng xây dựng khu 4 của tuyến công nghiệp Cổ Chiên.

Ngày 09/4/2004, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 908/QĐ-UB về thu hồi và giao 301.357,3m2 đất tọa lạc tại xã Thanh Đức - huyện Long Hồ và xã Mỹ An - huyện Mang Thít cho Ban quản lý Dự án quy hoạch các khu công nghiệp Vĩnh Long để xây dựng khu 4 - tuyến công nghiệp Cổ Chiên. Theo Danh sách các trường hợp thu hồi đất theo hiện trạng sử dụng đất, có phần đất bà Tào Xíu Bông đang sử dụng thửa số 128+129+130, tờ bản đồ số 5, diện tích 4.238m2, loại đất xây dựng (STT:78); và thửa 90+91+92-2+94, tờ bản đồ số 9, diện tích 2.010m2 , loại đất xây dựng (STT: 153); phần đất ông Thái Văn Hí đang sử dụng thửa số 67, 68, 69, 70, 71, tờ bản đồ số 6, diện tích 6.950,0m2, loại đất XD (STT: 98).

 Ngày 29/8/2006, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND phân cấp cho UBND huyện Long Hồ cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không thực hiện quyết định thu hồi đất của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 12/10/2007, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 2051/QĐ-UBND phân cấp cho UBND huyện Long Hồ, huyện Mang Thít và Thị xã Vĩnh Long giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện cưỡng chế đối với hộ dân không chấp hành giao đất trong dự án giải tỏa bồi hoàn xây dựng công tình tuyến Công nghiệp, tuyến Dân cư Cổ Chiên và công trình khu đô thị mới Mỹ Thuận.

Ngày 13/10/2023, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các Khu và Tuyến công nghiệp tỉnh ban hành Công văn số 35/BQLDA gửi UBND huyện Long Hồ về việc xử lý di dời các hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh (công trình tuyến công nghiệp Cổ Chiên - khu 4).

Ngày 30/10/2023, UBND huyện Long Hồ ban hành Kế hoạch số 84/KHUBND về vận động và cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến công nghiệp Cổ Chiên.

Ngày 13/11/2023, UBND xã Thanh Đức phối hợp Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Đức, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Hồ và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cùng các cơ quan chuyên môn mời bà Tào Xíu Bông để vận động chấp hành Quyết định thu hồi đất số 908/QĐ-UB ngày 09/4/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Bà Tào Xíu Bông tham dự và trình bày ý kiến, không ký tên vào biên bản, không thống nhất giao đất theo quyết định thu hồi đất.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh phiên đối thoại của UBND tỉnh Vĩnh Long và các Sở, ngành liên quan với bà Tào Xíu Bông (Ảnh: TTT.VL) 

Ngày 15/12/2023, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ ban hành Quyết định số 6792/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Tào Xíu Bông đang sử dụng thửa số 128+129+130, tờ bản đồ số 5, diện tích 4.238m2, loại đất xây dựng và thửa 90+91+92-2+94, tờ bản đồ số 9, diện tích 2.010m2 loại đất xây dựng tại xã Thanh Đức do bà Tào Xíu Bông, địa chỉ ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long do không chấp hành Quyết định số 908/QĐ-UB ngày 09/4/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 18/3/2024, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ ban hành Quyết định số 978/QĐ-UBND về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Ngày 19/3/2024, Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Tào Xíu Bông đang sử dụng thửa số 128+129+130, tờ bản đồ số 5, diện tích 4.238m2, loại đất xây dựng và thửa 90+91+92-2+94, tờ bản đồ số 9, diện tích 2.010m2 loại đất xây dựng tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ.

Bà Tào Xíu Bông yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 6792/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Long Hồ về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà. Căn cứ để bà Tào Xíu Bông khiếu nại: Bà Bông bị thu hồi đất các thửa 128, 129, 130, tờ bản đồ số 3, diện tích 4.158m2, loại đất XD (được UBND huyện Long Hồ cấp GCNQSD ngày 23/10/2000); thửa 90, 91, 92-2, 94, tờ bản đồ số 3, diện tích 2.256m2 , loại đất XD (chưa được cấp giấy CNQSD). Còn thửa 67, 69, tờ bản đồ số 3, diện tích 504m2, loại đất XD (được UBND huyện Long Hồ cấp CNQSD ngày 23/7/2001) của Bà chưa có quyết định thu hồi đất nhưng ngày 19/3/2024, UBND huyện Long Hồ tổ chức tiến hành cưỡng chế phần đất này của bà là không đúng.

Ngày 12/4/2024, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ ban hành Quyết định số 1305/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Tào Xíu Bông với nội dung không chấp nhận đơn khiếu nại của bà Tào Xíu Bông yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 6792/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Long Hồ về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà.

Riêng đối với nội dung còn thiếu 01 quyền sử dụng đất thửa số 67, 69, tờ bản đồ số 3, diện tích 504m2, loại đất XD của bà Tào Xíu Bông là không có cơ sở để xem xét giải quyết. Lý do: Chủ tịch UBND huyện Long Hồ chưa thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với thửa đất số 67, 69, tờ bản đồ số 3, diện tích 504m2, loại đất XD.

Kết quả giải quyết

Ngày 29/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại với bà Tào Xíu Bông để lắng nghe ý kiến trình bày và xem xét các giấy tờ có liên quan đến nội dung khiếu nại, yêu cầu của bà Bông. Qua kết quả đối thoại, không có phát sinh tình tiết mới so với kết quả xác minh đã được thể hiện tại Báo cáo số 71/BC-TT ngày 21/5/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh.

Từ những nhận định và căn cứ trên, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định: Không chấp nhận khiếu nại yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 6792/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Long Hồ về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Tào Xíu Bông.

Đồng thời, công nhận nội dung Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của Chủ tịch UBND Long Hồ về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) đối với bà Tào Xíu Bông là đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp cùng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, Chủ tịch UBND xã Thanh Đức công bố quyết định đến đương sự có liên quan để thực hiện; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định này.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ, trong thời hạn quy định của pháp luật, kể từ ngày nhận được quyết định này, nếu bà Tào Xíu Bông không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh thì bà Bông có quyền khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra