Chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng ở Trường Cao đẳng y tế Điện Biên

Thứ ba, 02/08/2022 17:11
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Điện Biên đã chỉ ra một số nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách tại Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên.

Kê khai tài sản, thu nhập chưa chính xác, tham mưu chưa đúng

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực và quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách tại Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên.

Theo Kết luận, dù đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN tại các cuộc họp, giao ban, sinh hoạt Chi bộ nhưng công tác PCTN, tiêu cực của Trường này vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Đó là, việc xây dựng, ban hành kế hoạch PCTN chưa kịp thời; nội dung kế hoạch chưa đầy đủ, chưa toàn diện, chưa gắn với nhiệm vụ cụ thể và không có nội dung kiểm tra nội bộ về PCTN, nội dung chuyển đổi vị trí công tác...

Chưa xây dựng và tổ chức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức theo quy định của Luật PCTN; thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập còn nội dung chưa chính xác.

Bên cạnh đó, cơ sở đào tạo này còn chưa công khai số liệu kinh phí ngân sách cấp trên trang thông tin điện tử của mình; không ban hành quyết định công khai dự toán, quyết toán thu chi ngân sách; chưa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia, báo Đấu thầu.

Việc thực hiện một số khoản chi thanh toán kinh phí ngân sách chưa đúng quy định, chưa bám sát các quy định hiện hành như: chi sửa chữa nhà ký túc xá, chi phụ cấp ưu đãi nghề; thực hiện nghĩa vụ thuế và mở sổ theo dõi đối với đơn vị sự nghiệp có thu chưa đầy đủ theo quy định.

Thanh tra tỉnh Điện Biên cho rằng, những tồn tại nêu trên xuất phát từ công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu đối với các khoa, phòng chưa toàn diện, dẫn đến chưa kịp thời phát hiện các tồn tại, khuyết điểm của cấp dưới để chỉ đạo chấn chỉnh khắc phục.

Đồng thời, việc tham mưu đề xuất người đứng đầu về thực hiện các nhiệm vụ PCTN của bộ phận, cá nhân được giao nhiệm vụ chưa kịp thời cập nhật, nắm bắt, nghiên cứu để tham mưu đề xuất nhằm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác PCTN.

Một nguyên nhân khác được chỉ ra là, thủ trưởng các phòng ban chuyên môn được giao trách nhiệm tham mưu trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng kinh phí, ngân sách chưa bám sát văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên, cập nhật chế độ chính sách chưa đầy đủ, chưa kịp thời, việc kiểm soát thủ tục, thanh toán có nội dung còn thiếu chặt chẽ dẫn đến chi thanh toán một số khoản sai quy định.

leftcenterrightdel
Hiện nay , Trường Cao đẳng y tế Điện Biên đã tổ chức công khai hoạt động lựa chọn nhà thầu cải tạo sửa chữa trên trang thông tin điện tử. Ảnh: Thái Minh

Báo cáo kết quả xử lý kiểm điểm các tập thể, cá nhân về Thanh tra tỉnh

Kết luận thanh tra nêu rõ, Hiệu trưởng Cà Văn Diện là người chịu trách nhiệm chung về những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về PCTN, quản lý, điều hành, sử dụng kinh phí, ngân sách.

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Đỗ Hồng Minh chịu trách nhiệm trong tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý, thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, tổ chức cán bộ.

Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Nguyễn Thị Hoà chịu trách nhiệm đối với các tồn tại trong quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách. Phó Trưởng phòng Vũ Tất Thành chịu trách nhiệm đối với các tồn tại trong thanh toán chế độ học sinh, sinh viên; theo dõi xây dựng cơ bản; kế toán thanh toán. Còn Kế toán Hoàng Thị Hương chịu trách nhiệm trong công tác theo dõi tiền lương, thuế.

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm hơn 85 triệu đồng, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh gồm các khoản chi thanh toán sai phụ cấp ưu đãi nghề; chi thanh toán sai cải tạo, sửa chữa nhà ký túc xá và nộp thiếu số tiền thuế thu nhập.

Trong quá trình thanh tra, đơn vị này đã nộp vào tài khoản tạm giữ số tiền sai phạm.

Về xử lý về trách nhiệm, Thanh tra tỉnh kiến nghị Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với các hạn chế, khuyết điểm nêu trên và yêu cầu xây dựng giải pháp khắc phục các tồn tại, khuyết điểm đã chỉ ra qua thanh tra. Kết quả xử lý kiểm điểm các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan phải được tổng hợp báo cáo Thanh tra tỉnh để theo dõi.

Về công tác quản lý, Hiệu trưởng Trường có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan xây dựng kế hoạch, biện pháp chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách; tồn tại trong tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; rà soát, xây dựng, ban hành các quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động đúng theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quy định về Điều lệ trường cao đẳng.

Ngô Tân

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra