Cà Mau:

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Thứ năm, 09/11/2023 02:27
(ThanhtraVietNam)- Thực hiện Công văn số 8564/UBND-NC ngày 26/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa ban hành Công văn số 2711/TT-VP về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan Thanh tra tỉnh.

Thời gian qua, Chánh Thanh tra tỉnh có nhiều văn bản chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các Phòng và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Thanh tra tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, tuy nhiên vẫn còn một số công việc chưa đạt hiệu quả cao, công tác phối hợp chưa chặt chẽ, chưa kịp thời, còn trường hợp chậm tham gia ý kiến hoặc tham gia ý kiến nhưng không có chính kiến, quan điểm rõ ràng, xử lý công việc kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc tại đơn vị (ảnh: Ngọc Xinh)

Theo đó, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu các Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện các nội dung sau:

Một là, tiếp tục chủ động, tích cực tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã chỉ đạo trước đây về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc tại các Phòng của cơ quan. Đặc biệt, đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp phòng và trách nhiệm cá nhân trong xử lý công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Hai là, rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan; cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân trong từng khâu của công việc được phân công, đảm bảo các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Tổ chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của công chức và người lao động trong cơ quan.

Ba là, thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, xây dựng môi trường thuận lợi để công chức yên tâm trong thực hiện trách nhiệm công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc.

Bốn là, báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh xem xét, xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, hoặc còn khó khăn, vướng mắc, tuyệt đối không đùn đẩy, lòng vòng, né tránh.

Năm là, giao Văn phòng theo dõi, đôn đốc các phòng thực hiện tốt các nội dung Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung chỉ đạo tại Công văn này; kịp thời đề xuất xử lý trách nhiệm đối với những phòng, cá nhân trong thực thi công vụ có tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công việc./.

Ngọc Xinh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra