Sóc Trăng thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ năm, 23/02/2023 22:39
(ThanhtraVietNam) - Triển khai quán triệt Nghị định số 55/2022/ND-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến các sở ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành kế hoạch thực hiện.

Thực hiện thống nhất, đồng bộ Cơ sở dữ liệu

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức triển khai, thực hiện cần thống nhất, đồng bộ Cơ sở dữ liệu tại các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, công chức, viên chức được được giao nhiệm vụ cập nhật, quản lý, khai thác hồ sơ phải nắm vững kỹ thuật, cách sử dụng Cơ sở dữ liệu và các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Hồ sơ, thông tin, tài liệu cập nhật vào Cơ sở dữ liệu phải tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Thông tin được cập nhật vào cơ sở dữ liệu bao gồm các thông tin về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh.

Đối với thời điểm cập nhật thông tin, việc tiếp công dân, xử lý đơn, vụ việc khiếu nại có thông báo thụ lý khiếu nại, vụ việc tố cáo có quyết định thụ lý giải quyết tố cáo kể từ ngày 10/10/2022; vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, vụ việc đã có kết luận nội dung tố cáo, lấy mốc thời gian nhập kể từ ngày 15/3/2018. Đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài được cập nhật theo văn bản yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, việc cập nhật bổ sung, điều chỉnh thông tin trên Cơ sở dữ liệu đã nhập được thực hiện trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện thông tin, dữ liệu chưa đầy đủ, chính xác hoặc có sai lệch giữa dữ liệu điện tử và hồ sơ.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: Internet) 

Đảm bảo việc vận hành Cơ sở dữ liệu được vận hành thông suốt

Để thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh) và Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 55/2022/NĐ-CP; tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ triển khai, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (Tổ vận hành).

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan để được hướng dẫn trực tiếp, trao đổi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Cơ sở dữ liệu với Trung tâm Thông tin - Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức việc cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh theo quy định; tham mưu dự thảo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên Cơ sở dữ liệu.

UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị sử dụng Cơ sở dữ liệu và đội ngũ kỹ thuật viên, chuyên viên làm công tác quản trị máy chủ; duy trì vận hành, quản lý phần mềm Cơ sở dữ liệu.

Riêng đối với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh khảo sát tình hình sừ dụng thiết bị máy tính, đường truyền dữ liệu, kết nối internet... đảm bảo việc vận hành Cơ sở dữ liệu được vận hành thông suốt, đảm bảo tốc độ xử lý, bảo mật và an toàn thông tin; hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ để tạo tài khoản cho các đơn vị theo kế hoạch.

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra