Bắc Kạn:

Triển khai phần mềm quản lý công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 06/12/2022 11:41
(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc tiếp nhận và triển khai phần mềm Quản lý công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tới các sở ngành, địa phương và xây dựng kế hoạch tập huấn sử dụng phần mềm cho các cơ quan, đơn vị sử dụng đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Trên cơ sở đề xuất của Thanh tra tỉnh, ngày 01/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh chỉ đạo bộ phận làm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị tham gia đầy đủ các lớp tập huấn sử dụng phần mềm khi được Thanh tra tỉnh đề nghị; triển khai quản lý, sử dụng phần mềm trên đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đồng thời giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Thanh tra tỉnh cài đặt, quản trị, vận hành phần mềm tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí tiếp nhận, triển khai phần mềm và tham mưu cho UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện.

Ngày 02/12, Chủ tịch UBND tỉnh này cũng đã phê duyệt 24 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Thanh tra tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Trước đó, vào ngày 23/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2022/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Theo Nghi định, Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là tập hợp thông tin về việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin, dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan có thẩm quyền được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin.

Cơ sở dữ liệu được xây dựng, quản lý tập trung tại Thanh tra Chính phủ và được tổ chức cập nhật, khai thác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Ngô Tân

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra