Đồng Tháp: Sửa đổi một phần Quyết định số 05/QĐ-UBND-NĐ của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc

Thứ ba, 06/02/2024 11:22
(ThanhtraVietNam) – Đó là kết quả giải quyết lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đối với đơn khiếu nại của ông Quan Hải Sơn ngụ tại khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc.

Theo hồ sơ vụ việc, ông Quan Hải Sơn khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường thiệt hại đất đối với thửa đất số 869, tờ bản đồ số 09, diện tích 91,2m2 áp giá theo vị trí 1 đường Hoa Sa Đéc; Yêu cầu áp giá đất sản xuất kinh doanh 100% giá đất ở vì đất sản xuất kinh doanh đã được sử dụng ổn định lâu dài, do Nhà nước thực hiện dự án công trình đường N7 (đoạn từ đường Hoa Sa Đéc đến đường ĐT 848).

Kết quả giải quyết, ngày 12 tháng 01 năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND-NĐ về việc không chấp thuận yêu cầu áp giá đất sản xuất, kinh doanh 100% giá đất ở do đất sản xuất kinh doanh đã được sử dụng lâu dài và yêu cầu bồi thường thiệt hại về đất đối với thửa đất số 869, tờ bản đồ số 9, diện tích 91,2m2 theo vị trí đường Hoa Sa Đéc của ông Quan Hải Sơn (Quyết định số 05/QĐ-UBND-NĐ). Giữ nguyên Quyết định số 61/QĐ.HĐ BTHT&TĐC ngày 16/9/2022 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Thành phố Sa Đéc (Quyết định số 61/QĐ.HĐ BTHT&TĐC).

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại, năm 2022, UBND thành phố Sa Đéc thực hiện dự án công trình đường N7 (đoạn từ đường Hoa Sa Đéc đến đường ĐT 848). Ngày 06/9/2022, UBND thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 415/QĐ-UBND-HC thu hồi diện tích 3.164m2 đất của ông Quan Hải Sơn trong đó, 91,2m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa số 869, tờ bản đồ số 09 (thửa số 869 theo bản đồ trích đo); 1.958,9m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa số 178, tờ bản đồ số 08 (thửa số 986, 984 theo bản đồ trích đo); 690m2 đất thuộc thửa 726, tờ bản đồ số 09 (trong đó, 665,5m2 đất sản xuất kinh doanh và 24,5m2 đất ở tại đô thị (thửa 726 theo tờ bản đồ trích đo); 154,9m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa số 192, tờ bản đồ số 09 (thửa 192 theo tờ bản đồ trích đo) và 269m2 đất sản xuất kinh doanh thuộc thửa số 727, tờ bản đồ số 09 (thửa 727 theo tờ bản đồ trích đo), tọa lạc phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc.

Ngày 16/9/2022, UBND thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 61/QĐ.HĐ BTHT&TĐC bồi thường thiệt hại về đất, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ di chuyển và chính sách hỗ trợ cho ông Quan Hải Sơn với tổng số tiền 6.445.625.862 đồng.

Ông Quan Hải Sơn không thống nhất phương án bồi thường của UBND thành phố Sa Đéc và có đơn khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường thiệt hại về đất đối với thửa đất số 869, tờ bản đồ số 09, diện tích 91,2m2 áp giá theo vị trí 1 đường Hoa Sa Đéc; Yêu cầu áp giá đất sản xuất kinh doanh 100% giá đất ở do đất sản xuất kinh doanh đã được ghi trong Giấy chứng nhận thời gian sử dụng ổn định lâu dài.

leftcenterrightdel
Một buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (Ảnh:TTT.ĐT)  

Ngày 12/01/2023, Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND-NĐ với nội dung, không chấp thuận yêu cầu áp giá đất sản xuất, kinh doanh 100% giá đất ở do đất sản xuất kinh doanh đã được sử dụng lâu dài và yêu cầu bồi thường thiệt hại về đất đối với thửa đất số 869, tờ bản đồ số 9, diện tích 91,2m2 theo vị trí đường Hoa Sa Đéc của ông Quan Hải Sơn. Ông Quan Hải Sơn không thống nhất với quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 20 tháng 12 năm 2023, UBND tỉnh tổ chức đối thoại với ông Quan Hải Sơn. Qua kết quả kiểm tra, rà soát của ngành chức năng, khiếu nại của ông Quan Hải Sơn yêu cầu nâng giá bồi thường thiệt hại đất đối với thửa đất số 869, tờ bản đồ số 09, diện tích 91,2m2 áp giá theo vị trí 1 đường Hoa Sa Đéc của ông Quan Hải Sơn là không có cơ sở xem xét, giải quyết. Riêng yêu cầu bồi thường đất ở diện tích 665,5m2 của ông Quan Hải Sơn là có căn cứ để xem xét, giải quyết.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh của ngành chức năng, đối chiếu với những quy định của pháp luật đất đai, yêu cầu nâng giá bồi thường thiệt hại đất đối với thửa đất số 869, tờ bản đồ số 09, diện tích 91,2m2 áp giá theo vị trí 1 đường Hoa Sa Đéc của ông Quan Hải Sơn là không có cơ sở xem xét, giải quyết. Riêng đối với khiếu nại của ông Quan Hải Sơn yêu cầu bồi thường đất ở diện tích 665,5m2 là có cơ sở xem xét, giải quyết.

Từ những nhận định và căn cứ trên, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định: Sửa đổi một phần Quyết định số 05/QĐ-UBND-NĐ của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc về việc giải quyết khiếu nại của ông Quan Hải Sơn và sửa đổi một phần Quyết định số 61/QĐ-HĐ BTHT&TĐC của UBND thành phố Sa Đéc về việc bồi thường thiệt hại về đất, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ di chuyển và chính sách hỗ trợ của ông Quan Hải Sơn. Đồng thời, giao UBND thành phố Sa Đéc xác lập phương án bồi thường 665,5m2 đất ở tại đô thị cho ông Quan Hải Sơn theo quy định.

Các nội dung còn lại tại Quyết định số 05/QĐ-UBND-NĐ và Quyết định số 61/QĐ-HĐ BTHT&TĐC của thành phố Sa Đéc vẫn được giữ nguyên.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này, nếu ông Quan Hải Sơn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định./.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra